Object structure

Title:

Accessibility patterns: Poland case study

Subtitle:

Europa XXI 24 (2013) ; Europa 21

Creator:

Stępniak, Marcin ; Rosik, Piotr ; Komornicki, Tomasz (geografia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

29 cm

Subject and Keywords:

dostępność ; infrastruktura transportowa ; TEN-T ; GIS ; Polska

References:

1. Biosca O., Spiekermann K., Stępniak M., 2013. Transport accessibility at regional scale, EUROPAXXI, vol. 24, pp. 5-17. ; - ; 2. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, Warsaw, vol. 241. ; 3. Local Data Bank, http://www.stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks [25 September 2013]. ; 4. National Census 2011. Raport z wyników, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warsaw: Central Statistical Office. ; 5. Rosik P., 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne, Warszawa: IGiPZ PAN, vol. 233. http://rcin.org.pl/Content/17917/WA51_35679_r2012-nr233_Prace-Geogr.pdf [25 September 2013]. ; 6. Stępniak M., Rosik P., 2013. Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland, Journal of Transport Geography, vol. 31, July, pp. 154–163. ; - ; 7. Transport – activity results in 2010, 2011, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw. ; 8. Wiśniewski R., 2012. Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 3, pp. 50-64. ; 9. Zaucha J., Komornicki T., Świątek D., Bohme K., Żuber P., 2013. Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. European Planning Studies, vol 22, iss. 2.

Relation:

Europa XXI

Volume:

24

Start page:

77

End page:

93

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2013.24.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R