Object

Wyszogród
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Wyszogród

Resource type:

Tekst

Description:

Wczesnośredniowieczna osada (stanowisko 2a) tworzy z grodziskiem (stanowisko 2 znane pod nazwą miejscową ,,Okrągła Góra”) dwuczłonowy kompleks osadniczy znajdujący się na krawędzi wysokiego, urwistego brzegu Wisły w odległości około 2,6 km na zachód od centrum miasta. Od strony wschodniej i bezpośrednio przylegającym do grodziska na obszarze niemal zupełnie płaskim odkryta została w 1979 roku osada (stan. 2a) ; Badania wykopaliskowe osady (1981 – 1985) prowadzone były przez prof. dr hab. Wojciecha Szymańskiego z zespołem (Instytut Historii Kultury Materialnej obecnie Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) i koncentrowały się w zachodniej jej części, na obszarze sąsiadującym z grodziskiem. Ogółem przebadano przestrzeń 1367 m², co stanowi około 5% przewidywanej powierzchni stanowiska. Natrafiono na 35 obiektów zagłębionych w ziemię, z czego przebadano całkowicie 33 (obiekty wyraźnie kilkufazowe traktowane są, jako 1)

Detailed Resource Type:

Dokument mieszany

Format:

image/x.djvu

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45108

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information