RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Szczecin - Podzamcze ; Szczecin, woj. zachodniopomorskie : dokumentacja fotograficzna badań archeologicznych

Resource type:

Text

Description:

Szczecin – Podzamcze, wczesnośredniowieczna słowiańska osada podgrodowa rozciągająca się na terenie zalewowym Odry u podnóża grodu na obecnym Wzgórzu Zamkowym. Badania wykopaliskowe rozpoczęto w roku 1951 w obrębie Rynku Warzywnego (w średniowieczu Targ lub Rynek Rybny/Fischmarkt). W latach 70. podjęte zostały kolejne prace archeologiczne w rejonie średniowiecznej Baszty Siedmiu Płaszczy w północno-wschodniej części dzisiejszego Podzamcza, wyprzedzające budowę Trasy Zamkowej gdzie odkryto między innymi fragment umocnień wczesnośredniowiecznej osady podgrodowej. Pod koniec lat 80. rozpoczęły się badania archeologiczne w dwóch wykopach wytyczonych w obrębie kwartału 6. (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) i kwartału 5. (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PP PKZ Szczecin, potem Pracownia Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie). Stopniowa zabudowa kolejnych kwartałów Starówki wiązała się z kolejnymi pracami archeologicznymi, w zależności od tempa prac budowlanych i wytycznych konserwatorskich niekiedy ograniczanych do badań sondażowych

Detailed Resource Type:

Dokument mieszany

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information