Obiekt

Tytuł: Szczecin, kwartał VI : rodzajowe ; Szczecin, woj. zachodniopomorskie : dokumentacja fotograficzna badań archeologicznych

Typ zasobu:

Dokument mieszany

Opis:

Szczecin, kwartał VI, północno-wschodnia, położona bezpośrednio nad Odrą część podgrodzia wczesnośredniowiecznego. Odkryto tu 65 poziomów konstrukcyjnych, w skład których wchodziły domy zrębowe i plecionkowe, moszczone drewnem ulice oraz obiekty gospodarcze. Wykop podzielony był na dwie części początkowo rozdzielone ścianą ceglaną: tzw. wykop główny i piwniczny. W mniejszym – piwnicznym natrafiono na kilkufazowy wał drewniano-ziemny o konstrukcji skrzyniowej, otaczający miasto od wschodu od schyłku XI wieku do czasów lokacji miasta w 1. połowie XIII stulecia. Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym wyprzedzającym odbudowę Starego Miasta, prowadziła Pracownia Archeologiczna IAE PAN w latach 1986-1997 (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich). Celem badań było z jednej strony pozyskanie nowego materiału źródłowego zagrożonego bezpowrotnym zniszczeniem, z drugiej zaś chodziło o wyjaśnienie spornych dotąd spraw dotyczących lokalizacji najstarszego portu, umocnień obronnych oraz zasięgu i organizacji przestrzennej suburbium

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji