RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tyłem do papieża

Creator:

Kościelak, Zdzisław (1957– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 4 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 93-118 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

References:

Biernacki L., 20 lat dzień za dniem… Kronika Solidarności, Sopot 2000.
Cenckiewicz S., Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004.
Gontarczyk P, S. Cenckiewicz, SB a Lech Wałęsa — przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008.
Jeden drugiego brzemiona noście. III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Gdynia — Gdańsk, red. A. Drzycimski, G. Fortuna, ks. Z. Bryk, Gdańsk 1988.
Majchrzak G., Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella”, Warszawa 2009.
Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
Operacja „Zorza II” — Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), red. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa–Gdańsk 2008.
Potykanowicz–Suda L., Przygotowania do przyjazdu Ojca Św. Jana Pawła II do Trójmiasta w 1987 r. w świetle akt KW PZPR w Gdańsku, „Studia Pelplińskie”, t. XXXV, 2004.
Raina P., Droga do „Okrągłego Stołu”. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze, Warszawa 1999.
Raina P., Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii św. Brygidy. Dążenia kapłańskie a reakcja władz państwowych, Olsztyn 1991.
Raina P., Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu, t. II, Warszawa 1995.
Raina P., Teczka ks. Henryka Jankowskiego. Agenci SB w Kurii Gdańskiej, Warszawa 2007.
Raina P., Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan — PRL — Episkopat, Warszawa 1997.
Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, oprac. A. Friszke, M. Zaremba, Warszawa 2005.
Zostań z nami, red. A. Śliwka, S. Figlarowicz, Gdańsk 1988.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

4

Start page:

93

End page:

118

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48258 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information