Object

Title: Julius Margolin - świadek zagłady żydowskiej w obozach sowieckich : przyczynek do dziejów zimnej wojny

Creator:

Jackowska, Anna Maria

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 3 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 99-112 ; Sum. eng.

References:

Budziarek M., Łódź 1939–1945 [w:] M. Budziarek, L. Skrzydło, M. Szukalak, Łódź nasze miasto. Unsere Stadt Lodz, Łódź 2000. ; Carrunthers S., Cold war captives. Imprisonment, Escape and Brainwashing, London–Los Angeles–Berkeley 2009. ; Chojnowski A., J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001. ; Ciesielski S., Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1935, Warszawa 2010. ; Ciesielski S., G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje w okresie II wojny światowej, Warszawa 1994. ; Czapski J., Malraux [w:] Tumult i widma, Kraków 1997. ; Чижик С. Н., Судьба одной прокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг., Jerusalem 2002. ; Gottgetreu E., Margolin, Julij (1900–1971) [w:] Encyclopaedia Judaica. Second Edition, Vol. 13, Lif–Mek, red. T. Gale, Detroit–New York 2007. ; Grémion P., Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury w Paryżu (1950–1975), Warszawa 2004. ; Jackowska A.M., Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949–1951 o sowieckie obozy pracy [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, Warszawa 2010. ; Jackowska A.M., Polska emigracja wobec procesów Wiktora Krawczenki i Dawida Rousset 1949–1951 r. Przyczynek do dziejów zimnej wojny, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 2011, nr 10. ; Jaudel E., L’aveuglement. L’affaire Kravchenko, Paris 1991. ; Lustiger A., Czerwona księga. Stalin i Żydzi, Warszawa 2010. ; Malaurie G., E. Terrée, L’affaire Kravchenko. Paris 1949, le Goulag en correctionnelle, Paris 1982. ; Марголин Ю. Б., Вести из Рoccии. Дело Бергера (открытое письмо) [w:] С. Н. Чижик, Судьба одной прокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг., Jerusalem 2002. ; Марголин Ю. Б., Еврейский голос в процессе Руссз, w: С. Н. Чижик, Судьба однойп рокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг., Jerusalem 2002. ; Ory P., J.–P. Sirinelli, Les intellectuels en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris 1986. ; Panné J.–L., Boris Souvarine. Le premier désenchanté du communisme, Paris 1993. ; Panné J.–L., L’archipel des hommes en trop, „A contretemps. Bulletin de critique bibliogra-phique”, nr 40, maj 2011. ; Robrieux P., Histoire intérieure du partie communiste. 4. Biographies, chronologie, bibliographies, Paris 1984. ; Tołczyk D., Gułag w oczach Zachodu, Warszawa 2009. ; Wall I., L’influence américaine sur la politique française (1945–1954), Paris 1989. ; Wierzbicki M., Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim: stosunki polsko–żydowskie na ziemiach północno–wschodnich II RP pod okupacją sowiecką, Warszawa 2010. ; Wimmer M., Julij Borisovič Margolin. Überleben ist alles, Wien 2010.

Relation:

Dzieje Najnowsze

Volume:

43

Issue:

3

Start page:

99

End page:

112

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48307 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/3 ; click here to follow the link

Language:

pol ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information