Object

Title: Mity i symbole "patriotyzmu wojskowego" na przykładzie polskiego kina wojennego w latach 1956-1970

Creator:

Polniak, Łukasz (1976– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 2 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 99-113 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

References:

Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.
Cichoracki P., Z nami jest On. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojsku Polskim w latach 1926–1939, Wrocław 2001.
Eliade M., Sacrum — mit — historia. Wybór esejów, wstęp M. Czerwiński, Warszawa 1993.
Frantzel-Zagórska J., Racjonalne i irracjonalne reakcje poznawcze a wyjaśnianie zjawisk społecznych [w:] O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, pod red. E. Mokrzyckiego, M. Ofierskiej, J. Szackiego, Warszawa 1985.
Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego w latach 1926–1939, Warszawa 2008.
Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Studia historyczne, pod red. J. Topolskiego, W. Molika, K. Makowskiego, Poznań 1991.
Jędruszczak T., Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku, Warszawa 1963.
Kula M., Pamiętliwe instytucje, ruchy i systemy polityczne. Rzut oka historyka, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3–4.
Leksykon polskich filmów fabularnych, red. J. Słodowski, Warszawa 2001.
Lesiakowski K., Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998.
Lewandowski J.F., 100 filmów polskich, Katowice 1997.
Mity i stereotypy w dziejach Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1991.
Polniak Ł., Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011.
Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.
Roux J.-P., Krew: mity, symbole, rzeczywistość, Kraków 1994.
Roux J.-P., Król: mity i symbole, Warszawa 1998.
Ryszka F., Ideowo–polityczne podstawy przemian [w:] Polska Ludowa 1944–50. Przemiany społeczne, pod red. F. Ryszki, Wrocław 1974.
Siwiński I., „Barwy walki” albo tęsknota za legendą [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, pod red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.
Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, pod red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.
Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
Szacka B., Mit a rzeczywistość społeczeństw nowoczesnych [w:] O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, pod red. E. Mokrzyckiego, M. Ofierskiej, J. Szackiego, Warszawa 1985.
Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009.
Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu władzy. Udział I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino, red. S. Zwoliński, Warszawa 2003.
Wójcik W., Legenda Piłsudskiego w Polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1986.
Zajdel J., Filmowy obraz Polski powojennej [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, pod red. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994.
Zalewska K., Kultura w stanie wojennym na przykładzie likwidowanych związków twórczych, [w:] Droga do Niepodległości. Solidarność 1980–2005, wstęp A. Paczkowski, Warszawa 2005.
Zbiniewicz F., Armia polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, Warszawa 1963.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

2

Start page:

99

End page:

113

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48329 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information