Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Wzloty i upadki w politycznych relacjach Polski i Finlandii w dwudziestoleciu międzywojennym

Creator:

Czechowski, Janusz (1956- )

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 1 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 49-60 ; Sum. eng.

References:

Batowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie 1939-1941, Kraków 1991.
Buchała J., Czynnik niemiecki w polityce fińskiej, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1989, nr 3 (139).
Czechowski J., Fińska droga do niepodległości. Polsko-fińskie stosunki polityczne na początku lat dwudziestych, „Słupskie Studia Historyczne” 2001, nr 9.
Erfurth W., Niemiecki Sztab Generalny 1918-1945, Warszawa 2007.
Garlicki A., Od Brześcia do maja, Warszawa 1986.
Jurkiewicz J., Pakt Wschodni. Z historii stosunków międzynarodowych w latach 1934-1935, Warszawa 1963.
Jussila O., S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001.
Kamiński M. K., H. J. Zacharias, W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, Warszawa 1993.
Kamiński M.K., H.J. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987.
Klinge M., Bałtycki świat, Helsinki 1994.
Klinge M., Krótka historia Finlandii, Helsinki 1997.
Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934, Warszawa 1976.
Łossowski P., Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 1990.
Michowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa 1932-1937 a dyplomacja polska, Łódź 1989.
Piotrowski B., Niemcy w polityce państw skandynawskich (1935-1938) [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, red. S. Sierpowski, Poznań 1992.
Pullat R., Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym, Warszawa 1998.
Skrzypek A., Kronika koegzystencji. Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1921-1939, Warszawa 1982.
Skrzypek A., Układ polsko-bałtycki z 17 marca 1922 roku [w:] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, t. 8, Warszawa 1971.
Szygowski J., Konferencja państw bałtyckich w Bulduri [Ryga] w roku 1920, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1983, nr 63.
Wyrwa T., Stosunki polsko-fińskie w latach 1939-1941, „Zeszyty Historyczne” 1999, z. 128.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

1

Start page:

49

End page:

60

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46623 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information