Obiekt

Tytuł: Rok 1939 w historiografii czeskiej

Twórca:

Essen, Andrzej (1947- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 133-139

Bibliografia:

Baron R., Plany utworzenia polsko-czechosłowackiej konfederacji a sprawa Zaolzia (1940-1942) [w:] Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k. 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava 1998.
Brod T., Moskva – objetí a pouto. Československo a Sovětský Svaz 1939-1945, Praha 1992.
Brod T., Operace Velký podvod. Cesta československých komunistů k moci v letech 1945-1948, č. I, Praha 1990.
Brod T., Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-1948. Československá cesta do sovětského područí, Praha 2002.
Brod T., Triumf a zkáza. Cesta československých komunistů k moci v letech 1945-1948, č. II, Praha 1991.
Čechurová J., J. Kuklik, Humors politickým podtextem ve válečném deníku Jana Opočenského, „Časopis Národního muzea” 2001.
Čejka E., Československý’ zahraničí odboj na Západě 1939-1945, Praha 1997.
Die Benes-Dekrete: Nachkriegsordnung oder ethnische Säuberung – Kann Europa eine Antwort geben?, red. Timmermann H., E. Voráček, R. Kipke, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Bd. 108, Münster 2005.
Friedl J., Edvard Beneš a kontakty mezi československou a polskou armádou za 2 světové války, w: Na pozvání Masarykova ústavu, Praha 2004.
Friedl J., K čs.-polským vztahům v letech 1939-1945, „Historie a vojenství”, 51, 2002, č. 1.
Friedl J., Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády za druhé světové války, Praha 2005.
Friedl J., Vztahy československých a polských vojáků za 2. světové války. Některé aspekty [w:] Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Pardubická konference (18.-19. dubna 2002), ed. D. Hrodek, Praha 2003.
Friedl J., Vztahy mezi československou a polskou armádou v zahraničí (říjen 1939-červen 1940), „Vojenská historia” 2004, č. 3.
Gebhart J., J. Kuklik, Československo-polské vojenské zpravodajské styky’ na jaře a v létě roku 1939, „Historie a vojenství”, 41, 1992, č. 3.
Gebhart J., Poznámky k čs.-polským zpravodajským kontaktům do 15. března 1939, „Slezský sborník”, 1996, č. 1.
Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, t. 1–XII, ed. Z. Radvanovský, Ústí nad Labem 1998-2006.
Jožak J., K historii čs. zahraniční akce v USA (15.3.-1.9.1939), „Historie a vojenstvř”, 40, 1991.
Kamiński M.K, Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005.
Kudrna L., Když nelétali: Život našich letců v Polsku, Francii a Brytanii za 2. světové války, Praha 2003.
Kuklik J. ml., K některým právním souvislostem mnichovské dohody v letech 1938-1945 [w:] Mnichovská dohoda cesta k destrukci demokracie v Evropě, Praha 2004.
Kuklik J., J. Němeček, Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války, Praha 1999.
Kuklik J., J. Němeček, Kpočátkům druhégo exilu Edvarda Beneše 1938-1939, „Český časopis historický”, 1998, č. 4.
Kuklik J., J. Němeček, Proti Benešovi! Česká a slovenskáprotibenešovská opozice v Londýně, Praha 2004.
Kuklik st. J., J. Kuklik ml., Formování sociálně demokratického exilu v Pařiži a Londýně v letech 1938-1939 [w:] K novověkým sociálním dějinám českých zemí I, Praha 2001.
Kuklil J., J. Němeček, Kpočátkům druhégo exilu Edvarda Beneše 1938-1939, „Český časopis historický” 1998, č. 4.
Kuklili J., J. Němeček, Dokumenty k českým a československým dějinám v archivu Hooverova instytutu, „Soudobné dějiny”, Roč. V, 1998, č. 1.
Kural V., F. Vašek, Hitlerova odložená válka za zničení ČSR, Praha 2008.
Kural V., Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve velkoněmecké říši a cesta k odsunu. (1938-1945), Praha 1994.
Maršálek P., Mnichov a problémy kontinuity’ československého státu a práva [w:] Mnichovská dohoda cesta k destrukci demokracie v Evropě, Praha 2004.
Maršálek P., Veřejná správa Protektorátu Čechy a Morava vletech 1939-1945, Praha 1999.
Mrázek J., Mnichov a jeho důsledky z pohledu mezinárodního práva [w:] Mnichovská dohoda cesta k destrukci demokracie v Evropě, Praha 2004.
Němeček J., 15. březen a čs. zastupitelské úřady v Polsku, „Historie a vojenství”, 43, 1994, č. 6.
Němeček J., Armadni general Lev Prchala a čs. odboj v Polsku, „Historie a vojenství”, 43 1994, č. 3.
Němeček J., Československa diplomatická mise v Moskvě (březen-prosinec 1939), „Moderní dějiny”, R. III, 1995.
Němeček J., Československý zahraničí odboj a sovětsko-fmská válka 1939-1940, „Moderní dějiny”, R. III, 1995.
Němeček J., Edvard Beneě a Sovětský Svaz 1939-1940, „Slovanské historické studie”, 23, 1997.
Němeček J., Edvard Beneš a Sovětský Svaz 1939-1945, „Slovanský přehled”, 87, 2001, č. 3.
Němeček J., J. Kuklik, Česko-Slovenská národní rada v Pařili 1940, „Moderni dějiny”, R. 6, 1998.
Němeček J., J. Kulik, Zpráva o činnosti úřadu československého vojenského atašé v Paříři po 15. březnu 1939, „Historie a vojenství”, 49, 2000, č. 4.
Němeček J., K formování zahraniční služby Slovenského státu [w:] Slovensko a druhá světové vojna, Bratislava 2000.
Němeček J., K slovensko-jugoslávskům vztahým 1939-1941 [w:] Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník práci k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, ed. M. Šesták, E. Voráček, Praha 2000.
Němeček J., L. Szathmáry – portrét dyplomata, „Slovanský přehled”, 80,1994/2.
Němeček J., Od spojenečtí k roztaržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945, Praha 2003.
Němeček J., Osuský a Beneš po Mnichově. K nepublikované části pamětí wyslance Štefana Osuského, „Moderní dějiny”, R. 10,2002.
Němeček J., Soumrak a úsvit československé diplomacie: 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady, Praha 2008.
Němeček J., Vzepřít se nebo podrobit. Kproblémům československého druhégo odboje [w:] Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków, red. M. Pułaski, J. Valenta, Wrocław 1998.
Petrův H., Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), Praha 2000.
Rataj J., O autoritativní náírodní stat. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939, Praha 1997.
Richter K., A. Benčík, Kdo byl generál Píka: Porlét čs. vojáka a diplomata, Brno 1997.
Richter K., Válka začala v Polsku. Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi, Praha 2004.
Rychlík J., Češí a Slováci ve 20. stoletni. Československé vztahy 1914-1945, Bratislava 1997.
„Sudety” pod hákovým křížem, kol. V. Kural, Z. Radvanovský, Ústí nad Labem 2002.
Šolc J., Ve službách prezidenta: Generál František Moravec ve světle archivních dokumentů, Praha 1994.
Šťovíček I., J. Valenta, Z počátků neoficiálních československo-polských kontaktu koncem roku 1939 (Rozhovor Beneš-Raczytíski 2.12.1939), „Slovanské historické studie”, 23, 1997.
Teichova A., Německá hospodářská politika v' českých zemích letech 1939-1945, Praha 1998.
Tejchman M., Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945, Praha 2008.
Trapl M., Monsignore Jan Šrámek, Olomouc 1995.
Válečné deníky Jana Opočenského, ed. J. Čechurová, J. Kuklik, J. Čechura, J. Němeček, Praha 2001.
Váň J., K. Rajl, Českoslovenští letci v polské obranné válce 1939, Praha 2003.
Velecká H., Agónie appeasementu. Britská politika a rozbití Československa 15.3.-31.8.1939, „Český časopis historický”, 2001, č. 4.
Velecká H., Britská pomoc uprlíkům z Českoslonenska od okupace do vypuknutí války v roce 1939, „Soudobné dějiny”, Roč. VIII, 2001, č. 4.
Žáček R., K postoji českého a polského domácího odboje k projektu československo-polské konfederace v období 2. světové války, „Časopis Slezského zemského muzea”, série B, 46, 1997.
Žáček R., Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943, Opawa 2001.
Žáček R., Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945, Český Těšín 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

41

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

139

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46724 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji