Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Preludium wojny i wrzesień 1939 roku w posowieckiej ukraińskiej historiografii

Twórca:

Ìl'ûšin, Ìgor Ì. (1961- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Współtwórca:

Hałagida, Igor (1971- ). Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 155-163

Bibliografia:

Bryćkyj P., Ukrajina u dmhij switowij wijni (1939-1945 rr.), Czerniwci 1995.
Hetmańczuk M., Ukrajinśke pytannia w radianśko-polśkych widnosynach 1920-1939 rr., Lwiw 1998.
Hrycak J., Narys istoriji Ukrajiny. Formuwannia modemoji ukrajinśkoji naciji X1X-XX st., Kyjiw 2000.
Iljuszyn I., O. Pszennikow, Dijalnisť operatywno-czekistśkych hrup NKWD u zachidnich obłastiach Ukrajmy (wereseń-żowteń 1939 r.), „Z archiwu WCzK-GPU-NKWD-KGB” 2000, nr 2.
Iljuszyn I., UPA i AK. Protystojannia w Zachidnij Ukrajini (1939-1945 rr), Kyjiw 2009.
Istorìja Ukrainskoj SSR, red. P. Gudzienko, t. VI, Kyjiw 1984.
Komintern i wtoraja mirowaja wojna, cz. 1: Do 1 ijunia 1941 g., red. M. Narinskyj, Moskwa 1994.
Kowal M., Ukrajina u dnihij switowij i wełykij witczyznianij wijnach (1939-1945), Kyjiw 1999.
Kowal M., Ukrajina u drnliij switowij i wetykij witczyznianij wijnach (1939-1945 rr.). Sproba suczasnoho konceptualnoho baczennia, Kyjiw 1994.
Kowal M., Ukrajina: 1939-1945. Małowidomi i neproczytani storinky istoriji, Kyjiw 1995.
Kuczer W., P. Czerneha, Ukrajina u drulìijswitowij wijni (1939-1945), Kyjiw 2004.
Kuczer W., W. Hrynewycz, W. Kowal, Ukrajina u Dmhij switowij wijni (1939-1945) [w:] Polityczna istońja Ukrajiny XXst., і. IV, red. J. Leweniec, Kyjiw 2003.
Kulczyćkyj S., Wozjednannia Zachidnioji Ukrajiny z USRR: probłema łehitymnosti, „Kyjiwśka starowyna” 1999, nr 6.
Lytwyn M., O. Łućkyj, K. Naumenko, 1939. Zachidni zemli Ukrajiny, Lwiw 1999.
Lytwyn W., Ukrajina w druhij switowij wijni (1939-1945), Kyjiw 2004.
Łeszczenko P., „Ukrajinśke pytania” w dypłomatycznij istoriji Druhowi switowoji wijny (1939-1945) [w:] Narysy z istoriji dyplomatiji Ukrajiny, Kyjiw 2001.
Łycenko O., W. Hrynewycz, Wyprobuwannia: perewirka wijnojiu [w:] Ukrajina i Rosija w istorycznij retrospektywi: radianśkyj proekí dlia Ukrajiny, Kyjiw 2004.
Rublow O., J. Czerczenko, Stalinszczyna i dolia zachidnioukrajins'kojiintelihenciji 20-50rokiw XXst., Kyjiw 1995.
Rukkas A., Uczast ’ukrajinciw-kontraktnych ofìceiiwpolśkoji amiiji u weresnewijkampaniji 1939r., „Kyjiws1ta starowyna” 2002, nr 2.
Szapował J., „Zołotyj wereseń ” 1939: jak ce buło [w:] Ukrajina XX stolittia. Osoby tapodiji w konteksti ważkoji istoriji, Kyjiw 2001.
Szwahulak M., Pozycija i uczasť ukrajinciw u nimećko-polśkijkapmpaniji 1939 r. [w:] Ukrajina-Polszcza: ważkipytannia, t. IV, red. M. Kuczerepa, Warszawa 1999.
Wehesz M., Karpatśka Ukrajina 1938-1939rokiwu zahalnojewropejśkomu isíorycznomu konteksti, t. I-II, Użhorod 1997.
Zaszkilniak Ł., M. Krykun, Istorija Polszczi. Wid najdawniszych czasiw do naszych dniw, Lwiw 2002.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

41

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

163

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46732 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji