Obiekt

Tytuł: Współczesna historiografia białoruska wobec 17 września 1939 roku

Twórca:

Boćkowski, Daniel

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 165-170

Bibliografia:

Europa nieprowincjonalna, Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa-Londyn 1999. ; Grzybowski J., Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945, Warszawa 2007. ; Krawczenko I. S., Socjalisliczeskojestroitielstwo wzapadnych oblastiach BSRR, AN ZSRR, „Dokłady i so-obszczenia”. Instytut Istorii. Seria 4, Moskwa 1955. ; Kruczkowski T., Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Grodno 2003. ; Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, Studia i materiały, pod red. M. Gnatowskiego, D. Boćkowskiego, Białystok 2005. ; Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, pod red. H. Konopki i D. Boćkowskiego, Białystok 2004. ; Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku, pod red. P. Franaszka i A. N. Niechuchrina, Kraków 2007. ; Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1939-1941. Studia i materiały, pod red. M. Gnatowskiego i D. Boćkowskiego, Białystok 2003. ; Szybick Z., Narys gistoryi Bełamsi 1795-2002, Mińsk 2003. ; Wasiliuczak M. W., Ab niekatorych negatyunych momantach u Zachodniaj Belamsi napjaredadni wajny (weraseń 1939-czerweń 1941 gg.) [w:] Zachodni regijon Belamsi waczyma gistotykau i krajjaznaucau, red. I. P. Kreń, U. I. Nawicki, W. A. Biełazarowicz, Grodno 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

41

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

170

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46737 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji