Object structure
Title:

Wojna zimowa w ocenie fińskich historyków

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Creator:

Czechowski, Janusz (1956– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 171-182

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Russo-Finnish War, 1939-1940 ; historiography - Finland - 1990-

References:

Bielnicki A., Zagadnienie Wysp Alandzkich w latach 1938-1939, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” 1977, z. 26.
Czechowski J., Fińsko-sowiecki konflikt o Karelię oraz sytuacja polityczna i społeczna Karelii Wschodniej w okresie międzywojennym w relacjach polskich dyplomatów, „Studia Historyczne” 2008, z. 1.
Engle E., L. Paananen, Wojna zimowa. Sowiecki atak na Finlandię 1939-1940, Gdańsk 2001.
Jussila O., S. Hentilä, J. Nevakivi, Suomen poliittinen historia 1809-2006, Helsinki 2006.
Klinge M., Bałtycki świat, Helsinki 1994.
Klinge M., Krótka historia Finlandii, Helsinki 1997.
Konecki T., Skandynawia w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2003.
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2008.
Osborn P. R., Brytyjski plan ataku na ZSRR 1939-1941, Warszawa 2007.
Skrzypek A., Związek Bałtycki, Warszawa 1972.
Suchcitz A., Polska a wojna fìńsko-sowiecka 1939-1940, „Niepodległość'” 1988, t. XXI (po wznowieniu).
Ylikangas H., Suomen historian solmukohdat, Helsinki 2007.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

171

End page:

182

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
×

Citation

Citation style: