Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Polski Wrzesień w belgijskiej historiografii

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Współtwórca:

Hułas, Magdalena (1956- ). Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 219-227

Bibliografia:

1830. Insurrection polonaise – Indépendance belge. Poolse opstand – Belgische onafhankelijkheid, red. I. Goddeeris, P. Lierneux, Louvain-la-Neuve 2001.
Caestecker F., Alien Policy in Belgium, 1840-1940. The creation of guest workers, refugees and illegal aliens, New York-Oxford 2000.
Caestecker F., Het Poolse leger in ballingschap en de Poolse gemeenschap in het neutrale Belgie (september 1939-mei 1940), „Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog” 15 (1992).
Caestecker F., Le multiculturalisme en Belgique, une analyse de la politique de scolarisation des enfants polonais en Belgique, 1923-1940, „Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, 21/1 (1990).
Caestecker F., R. Van Doorslaer, Poolse vrijwilligers uit Belgie in de Internationale Brigaden, „Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, 18 (1987).
Coolsaet R., België en zijn buitenlandse politiek, 1830-2000, Louvain 2001.
Doorslaer R. Van, De KPB en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt: de Kommunistische partij van Belgie en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt tussen augustus 1939 en juli 1941, Brussel 1975.
Goddeeris I., Exiles’ attitudes and strategies towards international developments: Poles in Belgium and West European integration [w:] Poland and European Unity: Ideas and Reality, red. T. Lane, M. S. Wolański, Wrocław 2007.
Goddeeris I., Het vestigingsgedrag van romantische ballingen. Poolse vluchtelingen binnen de Brusselse migrantenprofielen in het midden van de 19de eeuw, „Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, 37/3-4 (2007).
Goddeeris I., Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, 1982-1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, 2; 2007, 1.
Goddeeris I., Polonia belgijska w pierwszych latach po II wojnie światowej, Warszawa 2005.
Kieft D.O., Belgium’s Return to Neutrality: an Essay in the Frustrations of Small Power Diplomacy, Oxford 1972.
Koninckx Ch., Koning Leopold III. Diplomaat voorde vrede, Sint-Niklaas 1987.
Provoost G., Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militaire akkoord van 1920, Louvain 1976-1977.
Roon G. van, Kleine landen in crisistijd: van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940‚ Amsterdam-Brussels 1985.
Stengers J., Leopold III et le gouvernement. Les deux politiques belges de 1940, Brussels 2002.
Taghon P., Mei 1940. De achttiendaagse veldtocht in België, Tielt 1989.
Vanwelkenhuyzen J., Aux sources de la question royale. 1940. Quand les chemins se séparent, Paris 1988.
Vanwelkenhuyzen J., Les avertissements qui venaient de Berlin, 9 octobre 1939-10 mai 1940, Paris 1982.
Vanwelkenhuyzen J., Neutralité armée. La politique militaire de la Belgique pendant la 'Drôle de Guerre’, Brussels 1979.
Velaers J., H. Van Goethem, Leopold III. De Koning, het Land, Tielt 1994.
Venken M., Konstukcja i recepcja pamięci zbiorowej wśród polskich dywizjonistów w Belgii. Zimna wojna w praktyce, „Przegląd Polonijny” 2007, wrzesień.
Vos L., Leuven, Louvain and Poland [w:] Intégration ou représentation? Les exilés polonais en Belgique et la construction européenne. Integration or représentation? Polish exiles in Belgium and the European construction, red. I. Goddeeris, M. Dumoulin, Louvain-la-Neuve 2005.
Wijngaert M. Van den, V. Dujardin, België zonder koning 1940-1950: de 10 jaardat België geen koning had, Tielt 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

41

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

219

Strona końc.:

227

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46745 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji