Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Polsce Odrodzonej 1918-1939

Creator:

Kozyra, Waldemar

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 33-50 ; Sum. eng.

References:

Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego: listopad 1918-czerwiec 1920, Łódź 2004.
Błaś A., Kuta T., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia terminologiczno-pojęciowe, Poznań Wrocław 1998.
Czubiński A., Problem polski w polityce wschodniej Niemiec w latach 1914-1920, [w:] Niepodległość Polski w 1918 roku a procesy państwowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Z. Mańkowski, Lublin 1996.
Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1976.
Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski, Warszawa 1999.
Górecki D., Powstawanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce 1914-1919, Łódź 1983, s. 52 i n.
Izdebski H., M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.
Kozyra W., Działalność wojewody lubelskiego Jerzego Albina de Tramecourta w okresie: wrzesień 1937-październik 1939, [w:] Polski wrzesień 1939 r. — wojna na dwa fronty. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. H. Stańczyk, Piotrków Trybunalski 2000.
Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, Lublin 2009.
Kowalski W. T., Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), cz. 1, Warszawa 1989.
Kozyra W., Ustawowe uprawnienia ministrów spraw wewnętrznych i zarys ich realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, „Res Historia” 2004, z. 16.
Krzywicki L. Wspomnienia, t. I, przyg. T. Karwacka, J. Wilhelmi, Warszawa 1957.
Lewandowski J., Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914-1918, Warszawa 1980.
Malec J., Studia z dziejów administracji nowożytnej, Kraków 2003.
Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980.
Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918, do druku przygotował J. Pajewski, objaśnienia opracowała A. Kosicka-Pajewska, Poznań 1997.
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. 3, cz. 2, Londyn 1960.
Polski wrzesień 1939 — wojna na dwa fronty. Pamiętnik konferencji. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. A. Felchner, Piotrków Trybunalski 1999.
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.
Przygodzki J., Problematyka reformy administracji w pracach rządowych komisji do usprawnienia administracji w II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2616, Prawo, t. CCLXXXVII, 2004.
Puget H., Les institutions administratives étrangères, Paris 1969.
Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003.
Wrzesień 1939 r. w relacjach dyplomatów, Józefa Becka, Anthony’ego Drexel Biddle’a, Leona Noela i innych, wybór i oprac. A. Skrzypek, Warszawa 1989.
Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005.
Składkowski F. S., Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły, wstęp i oprac. A. Adamczyk, Warszawa 2003.
Składkowski S., Kwiatuszki administracyjne i inne, Warszawa 2005.
Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
Świtalski K., Diariusz 1919-1935, do druku przygotowali A. Garlicki, R. Świątek, Warszawa 1992.
Winnicki Z., Dążenia do przejęcia administracji od władz okupacyjnych w Królestwie Polskim przez organy Rady Regencyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 982, Prawo, t. CLXI, 1988.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

2

Start page:

33

End page:

50

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46756 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information