Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Ideolog na uchodźstwie : szkic do biografii Dmytra Doncowa

Twórca:

Wysocki, Roman (historyk)

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 185-200 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Between two worlds: memoirs of Stanley Frolick, ed. L. Y. Luciuk, M. Carynnyk, Toronto 1990.
Басілія X. Д., До історії Мистецького Українського Руху, „Наукові записки НАУКМА. Філо- логічні науки” 2001, t. XIX.
Боровик М., Століттяукраїнського поселения в Канаді (1891-1991), Монреаль Оттава 1991.
Doncow D., Xpecm npomu диявола, Торонто 1948.
Doncow D., Der Geist Russlands, Schildverlag, München 1961.
Doncow D., Московська ompyma, Торонто Монтреаль 1955.
Doncow D., Nacjonalizm, Kraków 2008.
Донцов Д., Поетка вогняних меж. Олена Теліга, Торонто 1952.
Донцов Д., Рік 1918 — Київ, Торонто 1954.
Doncow D., Росія си Європа?‚ Лондон 1955.
Донцов Д., Вступнє слово, [w:] Я. Стецько, 30 червня 1941. Проголошення відновлення держав- ности України, Торонто 1967.
Донцов Д., Туга за героїчним, Лондон 1953.
Донцов Д., За який провід, Винипег 1948.
Elliott M. R., Pawns of Yalta: Soviet refugees and America’s role in their reparation, Urbana 1982.
Єндик Р., Дмитро Донцов (1883-1973), „Мета” 1973, nr 4.
Єндик Р., Дмитро Донцов — ідеологукраїнського націоналізму, Мюнхен 1955.
Грабович Г., «Велика Літератѵра», „Сучасність” 1986, nr 7-8.
Heroes of their day: the reminiscences of Bohdan Panchuk, ed. L. Y. Luciuk, Toronto 1983.
The honourable member Jor Vegreville: the memoirs and diary of Anthony Hlynka, MP, ed. O. W. Gerus, D. Hlynka, Calgary 2005.
Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po 11 wojnie światowej. Studium historyczne, Wrocław 1974.
Jaroszyńska-Kirchmann A., The exile mission: the Polish political diaspora and Polish Americans, 1939-1956, Athens 2004.
Kochavi A. J., Post Holocaust politics: Britain, the United States and Jewish refugees, 1945-1948, Chapel Hill 2001.
Квіт С. М., Дмитро Донцов: Ідеологічний портрет, Київ 2000.
Квіт С., Трагічний оптимізм Дмитра Донцова, „Слово і час” 1993, nr 3.
Кузьо Т., ОУН в Україні, Дмитро Донцов і закордонна частина ОУН, „Сучасність” 1992, nr 12.
Lalandc J., Building a home abroad: a comparative study of Ukrainian migration, Immigration Policy and diaspora formation in Canada and Germany after the Second World War, Dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaft der Universität Hamburg, Toronto 2006. <http://deposit.ddb.de/ cgi-bin/dokserv?idn=983981051 &dok var=d 1 &dok_ext=pdf&filename=983981051 .pdf› (dostęp: 30.12. 2009).
ЈІисяк Рудницький I., В обороні іптелекту, [w:] idem, Історичні ece, t. II, Київ 1994.
Mapтинець B., Українська націоналістична npeca, [w:] Організація Українських Націоналістів 1929-1954, Париж 1955.
Papierzyńska Turek M., Praca organiczna czy walka? Ukraińska myśl polityczna w II Rzeczypospolitej wobec problemu niepodległości, [w:] „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej” 1995, t. II.
Плав’юк М., Україна — життя мое, 1.1, Київ 2002.
Poliszczuk W., Doktryna Dmytra Doncowa. Tekst. Analiza, Toronto 2006.
Poliszczuk W., Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto Warszawa 1996.
Poliszczuk W., Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa, Warszawa 1999.
Прокоп М., Дмитро Донцов (1883-1973), „Сучасність” 1973, nr 5.
Рахманний P., Україна атомного віку. Ece'i i cmammi, 1945-1986, t. III, Торонто 1988.
Satzewich V., The Ukrainian diaspora, London New York 2002.
Сосновсьҝий М., Дмитро Донцов. Політичний портрет, Нью Йорк Торонто 1974.
Справа відновлення „JIimepamypno-Наукового Вістника”, „Архів критика і громадянина” 1956, nr 3.
Стасюк О., Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953 pp.), Јіьвів 2006.
Swyripa F., The Ukrainians in Alberta, [w:] Peoples of Alberta. Portraits of cultural diversity, ed. H. Palmer and T., Saskatoon 1985.
Stryjek T., Czy Polsce potrzebna jest upowska Norymberga? Nad książkami Wiktora Poliszczuka, „Więź” 2000, nr 4.
Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000.
Шерех Ю., А все через тих експериментаторів, „Арка” 1947, nr 4.
Шерех Ю., Пороги і запоріжжя. ЈІітература. Мистецтво. Ідеології, t. I-III, Харків 1998.
Штепа П., Бібліографія творів Дмитра Донцова, Віндзор 1958.
Ва[шке]вич В., Крапка над „Інформаційний Бюлетень” 1960, nr 1.
Wyman M., DPs: Europe’s displaced persons, 1945-1951, Ithaca 1998.
Zuccotti S., The Holocaust, the French, and the Jews, New York 1999.
Zuccotti S., Holocaust odysseys: the Jews of Saint -Martin Vésubie and their flight through France and Italy, New Haven 2007.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

204

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46772 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji