RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Między marzeniami a rzeczywistością : myśl polityczna Milovana Djilasa na przełomie 1953 i 1954 r.

Creator:

Zacharias, Michał Jerzy (1946– ) ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 3 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 23-54

Type of object:

Journal/Article

References:

Bilandžić D., Hrvatska modernapovijest, Zagreb 1999.
Broz Tito J., O radničkom upravljanju preduzecima, 26 jul 1950 godina, [w:] Dokumenti 1948, red. V. Dedijer, t. III, Beograd 1983.
Clissold S., Djilas. The Progress of a Revolutionary, Hounslow, Middlesex, 1983.
Djilas M., Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., The Beginnings of the End and of the Beginning, [w:] E. Halperin, The Triumphant Heretic, Tito’s Struggle Against Stalin, London 1958.
Djilas M., The Class Struggle, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Concretly, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., For all? [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Land Without Justice. An Autobiography of His Youth, with an Intr. and Notes by W. Jovanovich, London 1958.
Djilas M., League or Party, [w:]Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., The New Class. An Analysis of the Communist System, New York 1957.
Djilas M., New Contents, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., New Ideas, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Reply, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Revolution, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Rise and Fall, San Diego - New York - London 1985.
Djilas M., Some Minor Electoral Themes…, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Subjective Forces, [w:] Anatomy of a Moral. The Political Essays of Milovan Djilas, ed. by A. Rothberg with an intr. by P. Willen, London 1959.
Djilas M., Tito. The Story from Inside, London 1981.
Djilas M., Une société imparfaite. Le communisme désintégré, Paris 1969.
Drugi Plenum CK KPJ o politici na selu, januara 1949, [w:] Jugoslavia 1918-1988. Tematska zbirka dokumenata, red. B. Petranović, M. Zečević, Beograd 1988.
Dżilas M., Chrystus i komisarz. „Najlepszy uczeń Lenina”, [w:] Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana, London 1987.
Dżilas M., Nowa klasa. Analiza systemu komunistycznego, przeł. A. Lisowski, Nowy Jork 1958.
Dżilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy (analiza systemu komunistycznego), przeł. J. Mieroszewski, Paryż 1957.
Dżilas M., Rozmowy ze Stalinem, przeł. A. Ciołkosz, Paryż 1962.
Feytö F., Perspektywy ewolucji komunizmu (kilka uwag na marginesie książki Dżilasa), „Kultura” 1958, 123/124.
Gati Ch., Hungary and the Soviet Block, Durham 1986.
Gregorowicz S., M. J. Zacharias, Polska — Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925-1939, Warszawa 1995.
Halperin E., The Triumphant Heretic, Tito’s Struggle Against Stalin, London 1958.
Jugosławskaja kompartija we własti ubijic i szpionow (Rezolucija Internacionnogo biuro), [w:] Sowieszczanija Kominforma 1947, 1948, 1949, Dokumienty i matieriały, red. G. A. Adibiekow i in. Moskwa 1998.
Kardelj E., Reminiscences. The Struggle for Recognition and Independence: The New Yugoslavia, 1944-1957, London 1982.
Kiraly B. K., The Aborted Soviet Military Plans Against Tito’s Yugoslavia, [w:] At the Brink of War and Peace: The Tito Stalin Split in a Historic Perspective, ed. W. S. Vucinich, New York 1982.
Krywicki W. G., Byłem agentem Stalina, Paryż 1964.
Marović M., Tri izazova staljinizmu, Opatija 1983.
O położenii w Komunisticzeskoj Partii Jugosławii), [w:] Sowieszczanija Kominforma 1947, Ì948, 1949, Dokumienty i matieriały, red. G. A. Adibiekow i in. Moskwa 1998.
Proglas CK K PJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez, [w:] Komunistička partija Jugoslavije 1918-1941. Izabrani dokumenti, red. E. Hasanagič, Zagreb 1959.
Reinhartz D., Milovan Djilas. A Revolutionary as a Writer, New York 1981.
Stys H., Inna twarz totalitaryzmu. III Plenum KC Związku Komunistów Jugosławii (16 17 stycznia 1954 r.) i odsunięcie Milovana Djilasa od władzy, „Dzieje Najnowsze” 2009, 2.
Uvodno izlaganje generalnog sekretara Saveza komunista Jugoslavije Josipa Broza Tita na III (vanrendnom) Plenumu Centralnog komiteta posvećenom slučaju Milovana Djilasa, Beograd, 16 januar 1954, [w:] Pomirenje Jugoslavije i SSSR a 1953-1955. Tematska zbirka dokumenata, red. R. Luburić, Podgorica 1999.
Vrhunec M., Šest godina s Titom (1967-1973). Pogled s vrha i izbliza, Zagreb 2001.
Zacharias M. J., The Beginnings of the Cominform. The Policy of the Soviet Union Towards European Communist Parties in Connection with the Political Initiatives of the United States of America in 1947, [w:] “Acta Poloniae Historica” 1998, LXXVIII.
Zacharias M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943-1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
Zacharias M. J., Konflikt radziecko-jugosłowiański i przemiany ustrojowe w Jugosławii w latach 1948-1954, [w:] „Dzieje Najnowsze” 1990, 4.
Zacharias M. J., Recenzja książki S. Clissolda, Djilas. The Progress of a Revolutionary, Intr. by H. Seton Watson, Hounslow, Middlesex, 1983, [w:] „Dzieje Najnowsze” 1989, 4.
Zacharias M. J., System stalinowski w Jugosławii w latach 1944-1949, „Kwartalnik Historyczny” 1992, 3.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

3

Start page:

23

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46804 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/4/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information