Object

Title: Zaklinanie rzeczywistości. Ludwika Zamenhofa językowe wizje naprawy świata

Creator:

Jagodzińska, Agnieszka

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2012)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. E. Sapir, Język, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 2003, s. 51. ; 2. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. i wst. B. Baran, PWN, Warszawa 2004. ; 3. W. von Humboldt, O różnicach w budowie języków oraz ich wpływie na duchowy rozwój rodzaju ludzkiego, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 2003, s. 65-66. ; 4. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2008, s. 203-253. ; 5. A. Korjenkov, La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L.L. Zamenhof, Kaliningrado 2009. ; 6. A. Künzli, L.L. Zamenhof (1859-1917). Esperanto, Hillelismus (Homaranismus) und die „jüdische Frage” in Ost- und Westeuropa, Harrassowitz, Wiesbaden 2010. ; 7. T. Łepkowski, Historia Meksyku, PIW, Wrocław 1986, s. 54-64. ; 8. H. Popowska-Taborska, Językowe wykładniki opozycji swoi-obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamośœci, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 53-63. ; 9. M. Rosman, Jak pisać historię żydowską?, przekł. i red. A. Jagodzińska, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2011. ; 11. K. Tempczyk, Od syjonizmu do homaranizmu. Rola tożsamości żydowskiej w działalności Ludwika Zamenhofa w świetle pism twórcy esperanta, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 5, PAU, Kraków 2010, s. 231-246. ; 12. L.L. Zamenhof, Aldono, w: L. L. Zamenhof, Originalaj verkaroj. Antauparoloj –gazetartikoloj – traktajoj – paroladoj – leteroj – poemoj, zebr. i oprac. J. Dietterle, Leipzig 1929, s. 321-322. ; 13. H. Zins, Historia Kanady, Ossolineum, Wrocław 1975. ; 14. W. Żelazny, Etniczność - Ład - konflikt - sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 134. ; 15. W. Żelazny, Ludwik Zamenhof –- kosmopolita swojego narodu, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002 nr 204. ; 16. A. Żyga, Wymienne nazwy Żydów w piœmiennictwie polskim w latach 1794-1863 na tle głównych orientacji społeczno-politycznych i wyznaniowych żydostwa polskiego. Rekonesans, w: Literackie portrety Żydów, red. E. Łoch, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

267

End page:

279

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47504 ; oai:rcin.org.pl:47504 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 3, 2014

Number of object content hits:

385

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/63452

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information