Obiekt

Tytuł: Beneš na przeszkodzie porozumienia z Polską w latach trzydziestych dwudziestego wieku

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 2 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 15-23 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Balcerak W., Legenda bez pokrycia, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, 1973 t. IX ; Dejmek J., Pokus o československo-polske sbliženi počátkem třicatych let a jeho nezdar (1932-1934), „Moderní dějiny. Sbornik k dějinám 19. a 20. století, 4 separatum, Historický ústav”, Praha 1996 ; Dejmek J., Zavěrečna zpráva wyslance Vaclava Girsy o jeho varšavske misi, „Moderní dějiny. Sbornik k dějinám 19. a 20. století, 4, separatum, Historický ústav”, Praha 1996 ; Drtina P., Československo můj osud, svazek 1, kniha 1, Toronto 1982 ; Essen A., Memoriał gen. Bláhy. Przyczynek do dziejów stosunków polsko-czechosłowackich w roku 1934, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MCXLII, 1994, Prace Historyczne, z. 112 ; Essen A., Memoriał generała Bláhy z marca 1934 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 1996 t. XXXI ; Essen A., Rozmowa Beneš-Beck 3 lutego 1933 r. w Genewie, „Zeszyty Historyczne”, 1994 nr 10 ; Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin-Poznań 1991 ; Kamiński M. K., Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001. ; Kamiński M. K., M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. ; Kozeński J., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1938, Poznań 1964.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

15

Strona końc.:

23

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47215 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji