Obiekt

Tytuł: Niechciana prawda : Kanada wobec ujawnienia zbrodni katyńskiej (1943-1945)

Twórca:

Moćkun, Sławomir

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s.111-121 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Balawyder A., Canadian-Soviet Relations 1939-1980, Oakville 1981
Balawyder A., In the Clutches of the Kremlin: Canadian-East European Relations (1945-1962), New York 2000
Boćkowski D., Opieka Poselstwa Australii w ZSRR nad obywatelami polskimi deportowanymi w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941 i przebywającymi tam w latach 1943-1945, „Dzieje Najnowsze” 2001, z. 1
Danilewicz-Zielińska M., Australia w roli opiekuna spraw polskich w Sowietach w latach 1943-1944, „Zeszyty Historyczne” 1974, nr 28
Heydon P., Protecting Polish interests in the USSR 1943-1944: An episode in Australian representation, „Australian Journal of Politics & History” 1972, nr 18, z. 2
Historia dyplomacji polskiej, t. V, 1939-1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999
Hułas M., Państwa anglosaskie wobec problemu reprezentowania interesów polskich w ZSRR po 26 kwietnia 1943 roku, „Dzieje Najnowsze” 2001, z. 1
Materski W., Dyplomacja Polski „lubelskiej”: lipiec 1944-marzec 1947, Warszawa 2007
Materski W., Teheran, Jałta, San Francisco, Poczdam, Warszawa 1987
Materski W., Zerwanie stosunków polsko-sowieckich, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. V, 1939-1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999
Michowicz T., Organizacja polskiej służby dyplomatycznej w okresie II wojny światowej, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. V, 1939-1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999
Moćkun S., Redaktor Albert Morski. W służbie komunizmu po obu stronach oceanu, [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, red. T. Wolsza, P. Wójtowicz, Warszawa 2014.
Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprac. M. K. Kamiński, J. Tebinka, Warszawa 1999.
Piórkowska K., Anglojęzyczni świadkowie Katynia: najnowsze badania¸ Warszawa 2012
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. nauk. M. Zgórniak, oprac. W. Rojek, A. Suchcitz, t. I-VIII, Kraków 1994-2008
Prymak M., Maple Leaf and Trident. The Ukrainian Canadians During the Second World War, Toronto 1988
Reczyńska A., Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945, Kraków 1997
Smith D., Diplomacy of Fear, Canada and the Cold War, 1941-1948, Toronto 1988

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

121

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47187 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji