RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Propaganda wyborcza na terenie województwa pomorskiego w latach 1946-1947

Creator:

Churska-Wołoszczak Kamila

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 173-181

Type of object:

Journal/Article

References:

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008
Arendt H., Propaganda totalitarna, Warszawa 1986
Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń 2006
Dobek-Ostrowska B., J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999
Golon M., Dzieje Nieszawy, t. II, 1945-1990, Toruń 2005
Golon M., Historia Kwidzyna w latach 1945-1957, [w:] Kwidzyn. Dzieje miasta, t. II, red. K. Mikulski, J. Liguz, Kwidzyn 2004
Golon M., Historia Wąbrzeźna w latach 1945-1990, [w:] Historia Wąbrzeźna, t. II, red. K. Mikulski, Wąbrzeźno 2005
Kamiński Ł., Struktury propagandy w PRL, [w:] Propaganda PRL, red. P. Semków, Gdańsk 2004
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r., wstęp, wybór i oprac. J. Wrona, Warszawa 1999
Kozłowski R., „Czerwony” Włocławek. Mity a rzeczywistość, Włocławek 2000
Kozłowski R., Partie polityczne w województwie pomorskim (1945-1950), Toruń 1991
Kozłowski R., Referendum ludowe w województwie pomorskim (bydgoskim) 1946 r., „Zeszyty Naukowe UMK” 1972, z. 46
Kozłowski R., Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 r. w województwie pomorskim, „Zapiski Historyczne” 1994, z. 2-3
Krawczyk A., Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947, Warszawa 1994
Kula H. M., Propaganda współczesna. Istota-właściwości, Toruń 2005
Kuśmierski S., Propaganda polityczna PPR w latach 1944-1948, Warszawa 1976
Marczak T., Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r., Wrocław 1986
Mojsiewicz Cz., Szkice z dziejów propagandy, Poznań 2000
Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000
Osękowski Cz., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
Paczkowski A., Sztuka wygrywania wyborów, „Karta” 1996 nr 18
Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki. Dokumenty do dziejów PRL, z. 4, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993
Thomson O., Historia propagandy, Warszawa 2001
Wojsław J., Obraz teraźniejszości w propagandzie komunistycznej Polski lat 1949-1954. Zarys problematyki, Gdańsk 2009
Wybory do Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 stycznia 1947 roku, wstęp i oprac. T. Kisielewski, T. Kuczur, M. Strzelecki, Bydgoszcz 2006
Z polityki terroru. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 r. w raportach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wybór dokumentów, wstęp i oprac. T. Kisielewski, M. Strzelecki, Bydgoszcz 2000

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

1

Start page:

173

End page:

181

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47190 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information