RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dzieciństwo w 1939 r. - czyli zbrodnia niemiecka w piaskowni Brudawki

Creator:

Ceran, Tomasz Sylwiusz (1983– ) ORCID

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 151-162

References:

Böhler J., Najazd 1939. Niemcy przeciwko Polsce, Kraków 2011
Bojarska B., Selbstschutz w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, 1979, t. XXIX
Bojarska B., Udział mniejszości niemieckiej w eksterminacji ludności polskiej powiatu wąbrzeskiego, „Zapiski Historyczne” 1971, t. XXXVI, z. 2
Broszat M., Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945, Stuttgart 1961
Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty, red. T. Chinciński, P. Machcewicz, Warszawa 2008
Ceran T. S., „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940-1943) na tle ideologii nazistowskiej, Bydgoszcz-Gdańsk 2011
Datner S., 55 dni Wehrmachtu w Polsce (1.IX-25.X. 1939), Warszawa 1967
Goldhagen D. J., Wiek ludobójstwa, przeł. M. Romanek, Kraków 2012
Górny K., Wąbrzeźno — z dziejów miasta i okolic, Toruń 1988
Hale Ch., Kaci Hitlera. Brudny sekret Europy, Kraków 2012
Jansen Ch., A. Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz” in Polen 1939/40, München 1992
Jastrzębski W., Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945, Poznań 1968
Jastrzębski W., J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdańsk 1979
Lasik A., Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce w latach 1939-1940. Przyczynek do badań nad początkami okupacji niemieckiej Polski w okresie II wojny światowej, „Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego”, t. I, Bydgoszcz-Wierzbinek 2011
Michaelis R., Die SS-Heimwehr Danzig im Polenfeldzug, Dresden 2007
Polcyn J., Las człowieczy. Ból i pamięć. O ofiarach sowieckiego i hitlerowskiego najeźdźcy, Toruń 2010
Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, Warszawa 2011
Szefer A., Jak powstała niemiecka specjalna księga gończa Sonderfahndungsbuch Polen, „Zaranie Śląskie”, 1983, r. XLVI
Sziling J., Akcja wysiedleńcza ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940 ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Chełmińskiej i południowych regionów województwa pomorskiego, [w:] Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1939-1948. Materiały pokonferencyjne, red. J. Borzyszkowski , Gdańsk-Wejherowo 2004
Sziling J., Pod hitlerowskim jarzmem (1939-1945), [w:] Historia Wąbrzeźna, t. I, red. K. Mikulski, Wąbrzeźno 2005
Wardzyńska M., Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

2

Start page:

151

End page:

162

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47198 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information