Object

Title: Wydarzenia w Sejmie z 31 października 1929 r. w świetle nowych dokumentów

Creator:

Wołos, Mariusz (1968- ). Ed. ; Duber, Paweł. Ed.

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Source

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 1 (2013), Materiały

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; chłapo

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 183-193 ; Includes : source appendix, p. 188-193

References:

Adamczyk A., Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001.
Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. II, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.
Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980.
Brzoza Cz., A. L. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
Cichoracki P., Droga ku anatemie. Wacław Kostek–Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009.
Garlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1985.
Garlicki A., Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008.
Jędrzejewicz W., J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. IV: 1927–1935, Kraków–Łomianki 2007.
Kornat M., Józef Beck — zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość”, t. LV (XXXV po wznowieniu), Warszawa 2005, s. 77–87.
Malicki J. K., Marszałek Piłsudski a Sejm. Historia rozwoju parlamentu polskiego 1919–1936, Warszawa 1936.
Mierzwa J., Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006.
Najdus W., Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988.
Pobóg–Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. II: 1914–1939, Gdańsk 1990.
Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1983.
Romeyko M., Przed i po maju, t. II, Warszawa 1967.
Serwatka T., Rząd Kazimierza Świtalskiego (14 kwietnia–7 grudnia 1929 roku), „Przegląd Humanistyczny”, 2009, nr 1.
Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.
Stęborowski S. P., Geneza Centrolewu 1928–1929, Warszawa 1963.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Świtalski K., Diariusz 1919–1935, oprac. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 1992.
Wołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa–Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000.
Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992.
Zieliński H., Historia Polski 1914–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

1

Start page:

183

End page:

193

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47228 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information