Obiekt

Tytuł: Wydarzenia w Sejmie z 31 października 1929 r. w świetle nowych dokumentów

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 1 (2013), Materiały

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 183-193 ; Zawiera : Aneks źródłowy, s. 188-193

Bibliografia:

Adamczyk A., Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001.
Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. II, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.
Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980.
Brzoza Cz., A. L. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
Cichoracki P., Droga ku anatemie. Wacław Kostek–Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009.
Garlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1985.
Garlicki A., Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008.
Jędrzejewicz W., J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. IV: 1927–1935, Kraków–Łomianki 2007.
Kornat M., Józef Beck — zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość”, t. LV (XXXV po wznowieniu), Warszawa 2005, s. 77–87.
Malicki J. K., Marszałek Piłsudski a Sejm. Historia rozwoju parlamentu polskiego 1919–1936, Warszawa 1936.
Mierzwa J., Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006.
Najdus W., Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988.
Pobóg–Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. II: 1914–1939, Gdańsk 1990.
Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1983.
Romeyko M., Przed i po maju, t. II, Warszawa 1967.
Serwatka T., Rząd Kazimierza Świtalskiego (14 kwietnia–7 grudnia 1929 roku), „Przegląd Humanistyczny”, 2009, nr 1.
Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.
Stęborowski S. P., Geneza Centrolewu 1928–1929, Warszawa 1963.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Świtalski K., Diariusz 1919–1935, oprac. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 1992.
Wołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa–Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000.
Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992.
Zieliński H., Historia Polski 1914–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

45

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

183

Strona końc.:

193

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47228 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji