Object

Title: Kto odsunął od władzy Władysława Gomułkę? : przyczynek do genezy Grudnia '70

Creator:

Chojnowski, Andrzej (1945- ). Ed.

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Source

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 189-206 ; Includes source appendix : Protokół z posiedzenia w Komitecie Centralnym Centralnym w dn. 25 lutego 1969 r. w sprawie produkcji transportera bojowego TB-40, p. 196-206

References:

Branach Z., Oskarżony Jaruzelski i inni..., Poznań 2004 ; Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012 ; Eisler J., Zmiany kierownictw partyjnych PRL, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, Warszawa 2011 ; Eisler J., S. Trepczyński, Grudzień ’70 wewnątrz „Białego Domu”, Warszawa 1991 ; Gwiaździński J., Dostrzegał potrzebę reform gospodarczych, [w:] Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005 ; Kajetanowicz J., Prace nad rozwojem sprzętu pancernego w Polsce — przegląd lat 1955-1990, „Poligon. Magazyn Miłośników Wojsk Lądowych” 2010, nr 5, wrzesień-październik ; Kochajkiewicz A., Działania służb specjalnych Polski Ludowej wobec inżyniera Jacka Karpińskiego w latach 1950-1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. V, Warszawa 2012 ; Kostikow P., B. Roliński, Widziane z Kremla. Moskwa-Warszawa. Gra o Polskę, Warszawa 1992 ; Kowalski L., Jaruzelski, generał ze skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2012 ; Kula H. M., Dwa oblicza Grudnia. Oficjalne-rzeczywiste, Warszawa 2000 ; Rokicki K., Apodyktyczny szef. Władysław Gomułka i podwładni, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011 ; Roliński B., „Za co ich zabili?”, Warszawa 1994 ; Rychlewski B., W zmaganiach lat sześćdziesiątych, [w:] Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

1

Start page:

189

End page:

206

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47192 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information