Obiekt

Tytuł: Kiedy zaczęła się wojna polsko-sowiecka z lat 1919–1920? : rozważania z punktu widzenia polityczno-militarnego

Twórca:

Borzęcki, Jerzy (1956– )

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 25-37 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Aleksandrowicz S., Zarys historii wojennej 13–go Pułku Ułanów Wileńskich, Warszawa 1929.
Alexandrowicz S., Samoobrona Wilna w 1918–1919. Na 50–tą rocznicę powstania 13. Pułku Ułanów Wileńskich, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1968, t. VII, nr 50.
Borzęcki J., The Ethnic Factor in the Riga Territorial Settlement between Poland and the Soviet State, Saarbrücken 2013.
Borzęcki J., The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, New Haven 2008.
Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 2006.
Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997.
Gorce P.-M. de la, The French Army. A Military–Political History, London 1963.
Hauser P., Niemcy wobec Powstania Wielkopolskiego [w:] Siedemdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Materiały z konferencji odbytej 13–14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu, Poznań 1992.
Jędrzejewicz W., J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, Wrocław-Warszawa-Gdańsk 1994, t. II.
Komarnicki T., Rebirth of the Polish Republic: A Study in the Diplomatic History of Europe 1914–1920, Melbourne 1957.
Leinwand A., Wojna polsko-sowiecka w latach 1919-1920: Polityka i strategia stron walczących [w:] Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, red. A. Koryn, Warszawa 1993.
Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996.
Łukomski G., R.E. Stolarski, Walka o Wilno: Z dziejów Samoobrony Litwy i Białorusi, 1918–1919, Warszawa 1994.
O niepodległą i granice: Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, 1919–1921, red. M. Jabłonowski, A. Koseski, Warszawa 1999.
Odziemkowski J., Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919–1920, Warszawa 2010.
Rezmer W., 4 stycznia 1919 roku — początek wojny Polski z Rosją Sowiecką, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2009, t. X, nr 1.
Senn A.E., The Emergence of Modern Lithuania, New York 1959.
Snyder T., The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, New Haven 2003.
Spórna M., Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich, Kraków 2006.
Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.
Sukiennicki W., Przyczyny i początek wojny polsko-sowieckiej 1919–1921 (III), „Bellona. Kwartalnik Wojskowo–Historyczny” 1964.
Wandycz P.S., The Lands of Partitioned Poland, 1795–1918, Seattle 1974.
Weeks T.R., Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914, DeKalb 1996.
Wyszczelski L., Niewypowiedziana wojna. Polsko-rosyjskie działania militarne w 1919 r., Toruń 2005.
Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919-1920, Warszawa 2010.
Zamoyski A., The Battle of the Marchlands, Boulder 1981.
Żenczykowski T., Dwa komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i Stalina, Paryż 1983.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

45

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

37

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47238 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji