RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Próby nawiązania stosunków dyplomatycznych między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1965–1974 w świetle depesz polskiej ambasady we Włoszech

Creator:

Kucharski, Wojciech (1978– )

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 103-124 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

References:

Dudek A., Problem normalizacji stosunków między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1971–1977, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, r. V (1999), nr 2.
Dudek A., PRL i Stolica Apostolska w latach 1971–1974 [w:] Społeczeństwo-Państwo-Kościół (1945–2000). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15–16 VI 2000, red. A. Kawęcki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000.
Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.
Krasowski K., Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne w XX wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1989, nr 1/2.
Krukowski J., Stolica Apostolska i Polska po II wojnie światowej (1945–1989), „Kościół i Prawo”, t. XI, 1993.
Madajczyk P., Relacje polsko-niemieckie po II wojnie światowej [w:] Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011.
Mróz M., Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997.
Mróz M., Watykańska polityka wschodnia wczoraj i dziś. Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska wobec komunizmu i transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1958-2010, Toruń 2011.
Pałyga E., Obserwacje na temat artykułu recenzyjnego Krzysztofa Krasowskiego, „Kwartalnik Historyczny”, r. XCVIII (1991), nr 3.
Pałyga E., Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża Polaka, Warszawa 1988.
Pałyga E. J., W związku z uwagami... o polsko-watykańskich stosunkach dyplomatycznych i nie tylko, „Dzieje Najnowsze”, r. XXIII (1991), nr 2.
Raina P., Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne Dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001.
Stehle H., Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991), Warszawa 1993.
Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek - prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009.
Żaryn J., Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie, Warszawa 1998.
Żaryn J., Stolica Apostolska wobec prymasa Wyszyńskiego (1948-1981) [w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński - świadek Ewangelii i tradycji narodowych. Materiały z sesji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 19 V 2001, red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 2001.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

3

Start page:

103

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47244 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information