Object

Title: Koncesjonowany kapitalizm : Służba Bezpieczeństwa MSW a „spółki polonijne” w PRL (1976–1989)

Creator:

Sikora, Mirosław (1981- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 125-146 ; Summary in English. ; Contains table.

References:

Andrew Ch., The Defence of the Realm. The Authorized History of MI 5, London 2010. ; Andrew Ch., W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001. ; Andrew Ch., W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina II. KGB i świat, Poznań 2009. ; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975–1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008. ; Bałtowski M., M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2006. ; Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1980–1990, Kraków 2004. ; Grala D.T., Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005. ; Jeffreys-Jones R., FBI. Historia, Kraków 2009. ; Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007. ; Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008. ; Sikora M., Służba Bezpieczeństwa MSW a system bankowy PRL w dobie przekształceń gospodarczych drugiej połowy lat osiemdziesiątych XX w. Wstęp do analizy zagadnienia, „Studia Polityczne” nr 30 (2012). ; Sikora M., Służba Bezpieczeństwa wobec przekształceń ekonomicznych w Polsce 1980-1989. Przyczynek do badań nad ingerencją polskich służb specjalnych w gospodarkę, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 20 (2012). ; Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2005. ; Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010. ; Tittenbrun J., Upadek socjalizmu realnego w Polsce, Poznań 1992. ; Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. I-IV, Poznań 2007. ; Trento J., The secret history of the CIA, New York [2005]. ; Weiner T., Dziedzictwo popiołów. Historia CIA, Poznań 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

3

Start page:

125

End page:

146

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47246 ; oai:rcin.org.pl:47246 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information