Obiekt

Tytuł: I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PPR (1944–1948) — portret zbiorowy

Twórca:

Szumiło, Mirosław

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 4 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 43-59 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Bieńkowski W., Motory i hamulce socjalizmu, Paryż 1969. ; Budzyńska C., Jacek Groszkiewicz (1909–1973) [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t. II, Warszawa 1987. ; Budzyńska C., Józef Kapliński (1907–1985) [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t. III, Warszawa 1992. ; Cimek H., Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2011. ; Czubiński A., Franciszek Danielak (1900–1966) [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t. I, Warszawa 1978. ; Holzer J., Jedyna ojczyzna proletariatu — ZSRR: w dobrym i złym to jest mój kraj [w:] Komunizm: Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001. ; Kaszuba E., PPR i PPS - rywalizacja o wpływy w powojennym Wrocławiu [w:] Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej. Materiały z konferencji, red. S. Łach, Słupsk 1997. ; Krzysztofiński M., Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945, Rzeszów 2010. ; Lazitch B., Les écoles de cadres du Comintern [w:] Contributions à l’histoire du Comintern, red. J. Freymond, Genève 1965. ; Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005. ; Szumiło M., Henryk Raabe (1882–1951) — ambasador Polski Ludowej w Moskwie [w:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX i początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010. ; Szumiło M., Kadra kierownicza centralnego aparatu PPR w latach 1944–1948, „Res Historica” 2012, nr 34. ; Szumiło M., Wojewodowie i okręgowi pełnomocnicy rządu w pierwszych latach Polski Ludowej (1944–1950) [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. A. Górak i D. Magier, Lublin-Siedlce 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

45

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

59

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47256 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/45/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji