Obiekt

Tytuł: Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901–1909)

Twórca:

Damski, Przemysław Piotr

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 4 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 79-91

Bibliografia:

Adams I., Brothers Across the Ocean: British Foreign Policy and the Origins of the Anglo–American „Special Relationship”, 1900–1905, London–New York 2005.
Alfonso O.M., Theodore Roosevelt and the Philippines, 1897–1909, Quezon City 1970.
Amery J., The Life of Joseph Chamberlain, t. IV: 1901–1903. At the Height of His Power, New York 1951.
Anderson E., The First Moroccan Crisis, 1904–1906, Hamden, Conn 1966.
Andrew C., Théophile Delcassé and the Making of the Entente Cordiale. A Reappraisal of French Foreign Policy 1898–1905, London–Melbourne–Toronto-New York 1968.
Bailey T.A., Theodore Roosevelt and the Japanese–American Crises. An Account of the International Complications Arising from the Race Problem on the Pacific Coast, Glouchester, Mass. 1964.
Bartnicki A., Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii, 1882–1936, Warszawa 1974.
Beale H.K., Theodore Roosevelt and the Rise of America to World Power, Baltimore–London 1987.
Britain, France and the Entente Cordiale since 1904, red. A. Capet, Basingstoke–New York 2006.
Brzeziński A.M., Sprawa porozumienia angielsko-rosyjskiego w latach 1903–1907, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria I: Nauki humanistyczno-społeczne, Łódź 1979, nr 68.
Burton D.H., Theodore Roosevelt: Confident Imperialist, „The Review of Politics” 1961, t. XXIII, nr 3.
Cain P.J., A.G. Hopkins, British Imperialism: Innovation and Expansion, 1688–1914, New York 1993.
Campbell A.E., Great Britain and the United States in the Far East, 1895–1903, „The Historical Journal” 1958, t. I.
Campbell A.E., Great Britain and the United States, 1895–1903, London 1960.
Campbell D. A., Unlikely Allies: Britain, America and the Victorian Origins of the Special Relationship, London 2007.
Charmley J., Splendid Isolation? Britain and the Balance of Power 1874–1914, London 1999.
Chessman G.W., Theodore Roosevelt and the Politics of Power, Boston 1969.
Collin R., Theodore Roosevelt, Culture, Diplomacy, and Expansion: A New View of American Imperialism, Baton Rouge 1985.
Croce B., Historia Europy w XIX wieku, Warszawa 1998.
Damski P.P., Druga wojna burska a idea imperium. Imperializm brytyjski na przełomie XIX i XX w. [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. II: Z okazji 60. rocznicy SKNH UŁ, red. J. Antczak, P. P. Damski, W. Raczyński, J. Walicki, Łódź 2008.
Damski P.P., Konsekwencje rajdu Jamesona dla stosunków brytyjsko-burskich (styczeń-kwiecień 1896), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2010, nr 85.
Damski P.P., Stanowisko Theodore’a Roosevelta wobec „traktatów Haya-Pauncefote’a” z 5 II 1900 r. i 18 XI 1901 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2011, nr 86.
DeWolfe Howe M.A., George von Lengerke Meyer. His Life and Public Service, New York 1920.
Dugdale B.E.C., Arthur James Balfour, first earl of Balfour, K.G., O.M., F.R.S., etc. 1848–1906, New York 1937.
Eden D., America’s First Intervention in European Politics: Theodore Roosevelt and the European Crisis of 1905–1906 [w:] A Companion to Theodore Roosevelt, red. S. Ricard, Chichester, West Sussex–Malden, MA 2011.
Eden D., The Indispensible Relationship: Theodore Roosevelt and the British, [w:] America’s Transatlantic Turn: Theodore Roosevelt and the „Discovery” of Europe, red. H. Krabbendam, J. M. Thompson, 2012.
Esthus R.A., Theodore Roosevelt and Japan, Seattle 1967.
Esthus R.A., Theodore Roosevelt and the International Rivalries, Waltham, MA–Toronto–London 1970.
Garvin J.L., The Life of Joseph Chamberlain, t. III: 1895–1900. Empire and world policy, London 1934.
Gelber L.M., The Rise of Anglo-American Friendship: A Study in World Politics, 1898–1906, Hamden, Conn.1966.
Haglund D., T. Onea, Victory Without a Triumph: Theodore Roosevelt, Honour, and the Alaska Panhandle Boundary Dispute, „Diplomacy & Statecraft” 2008, t. XIX.
Haglund D., The Indispensible Relationship: Theodore Roosevelt and the British [w:] America’s Transatlantic Turn: Theodore Roosevelt and the „Discovery” of Europe, red. H. Krabbendam, J. M. Thompson, 2012.
Haglund D., The Other Transatlantic ‘Great Rapprochement’: France, the United States and Theodore Roosevelt [w:] America’s Transatlantic Turn: Theodore Roosevelt and the „Discovery” of Europe, red. H. Krabbendam, J.M. Thompson, 2012.
Haglund D., Theodore Roosevelt and the ‘Special Relationship with France, [w:] A Companion to Theodore Roosevelt, red. S. Ricard, Chichester, West Sussex–Malden, MA 2011.
Heindel R.H., The American Impact on Great Britain, 1898–1914. A Study of the United States in World History, New York 1968.
Hobson R., Imperialism at Sea: Naval Strategic Thought, the Ideology of Sea Power, and the Tirpitz Plan, 1875–1914, Boston 2002.
Holmes J.R., Theodore Roosevelt and World Order. Police Power in International Relations, Washington, D.C. 2007.
Kajima M., The Diplomacy of Japan, 1894–1922, t. II: Anglo–Japanese Alliance and Russo-Japanese War, Tokyo 1978.
Langer W.L., The Diplomacy of Imperialism, 1890–1902, New York–London 1935.
Leśniewski M., Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji polityki imperialnej Wielkiej Brytanii, 1899–1914, Warszawa 2001.
Leśniewski M., Wojna burska 1899–1902: Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 2001.
Lowe C.J., M.L. Dockrill, The Mirage of Power: British Foreign Policy 1902–22, Foreign Policy of the Great Powers, London 1972.
Marks F.W., Velvet on Iron: The Diplomacy of Theodore Roosevelt, Lincoln 1979.
Martin E.S., The Life of Joseph Choate as Gathered Chiefly from His Letters, New York 1920.
Merder A.J., From the Dreadnought to Scapa Flow: The Royal Navy in the Fisher Era, 1904–1919, London–New York 1961.
Michałek K., Amerykańskie stulecie: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900–2001, Warszawa 2004.
Michałek K., Na drodze ku potędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1861–1945, Warszawa 1999.
Monger G., The End of Isolation. British Foreign Policy, 1900-1907, London–Edinburgh–Paris–Melbourne–Johannesburg–Toronto–New York 1961.
Monger G., The End of Isolation: Britain, Germany, and Japan, 1900-1902: The Alexander Prize Essay, „Transactions of the Royal Historical Society Fifth Series” 1963, t. XIII.
Mowat R.B., The Diplomatic Relations of Great Britain and the United States, New York–London 1925.
Otte T.G., The China Question. Great Power Rivalry and the British Isolation 1894–1905, Oxford–New York 2007.
Padfield P., The Great Naval Race: The Anglo–German Naval Rivalry, 1900–1914, Edinburgh 2005.
Paléologue M., Three Critical Years 1904–05–06, Makers of History, New York 1957.
Pastusiak L., Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898–1945, Warszawa 1974.
Pastusiak L., Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.
Puleston W.D., The Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan, New Haven 1939.
Reckner J.R., Teddy Roosevelt’s Great White Fleet, Annapolis 1988.
Ricard S., An Atlantic Triangle in the 1900s: Theodore Roosevelt’s “special relationships” with France and Britain, „The Journal of Transatlantic Studies” 2010, t. VIII.
Ricard S., Théodore Roosevelt: principes et pratique d’une politique étrangère, Aix-en-Provence 1991.
Rofe J.S., J. Simon, „Under the Influence of Mahan”: Theodore and Franklin Roosevelt and Their Understanding of American National Interest, „Diplomacy & Statecraft” 2008, t. XIX.
Rolo P.J.V., Entente Cordiale. The Origins and Negotiation of the Anglo-French Agreements of 8 April 1904, London 1969.
Rosen R.R., Forty Years of Diplomacy, London–New York 1922, t. II.
Satow E.M., The Semi-Official Letters of British Envoy Sir Ernest Satow from Japan and China (1895–1906), red. I. Ruxton 2007.
Sondhaus L., Naval Warfare, 1815–1914, London 2001.
The Anglo-Japanese Alliance, 1902–1922, red. P.P. O’Brien, London–New York 2004.
Tilchin W.N., The Anglo-American Partnership: The Foundations of Theodore Roosevelt’s Foreign Policy, [w:] A Companion to Theodore Roosevelt, red. S. Ricard, Chichester, West Sussex–Malden, MA 2011.
Tilchin W.N., Theodore Roosevelt and the British Empire. A Study in Presidential Statecraft, London 1997.
White J.A., Transition in Global Rivalry. Alliance Diplomacy and the Quadruple Entente, 1895–1907, Cambridge–New York 1995.
Zarys dziejów Afryki i Azji 1869–1996: historia konfliktów, red. A. Bartnicki, Warszawa 1998.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

45

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

91

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47258 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/45/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji