Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Wojna po wojnie w Europie Środkowo-Wschodniej 1944–1953

Twórca:

Charczuk, Wiesław (1966– )

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 4 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 122-134 ; Dotyczy pracy: Wojna po wojnie : antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 / Grzegorz Motyka [et al.]. - Gdańsk ; Warszawa, 2012.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Anušauskas A., A Comparison of the Armed Struggles for Independence in the Baltic States and Western Ukraine [w:] The Anti–Soviet Resistance in the Baltic States, red. A. Anušauskas, Vilnius 2002.
Anušauskas A., Ruch oporu na Litwie i metody jego działalności w latach 1944–1956 [w:] Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956, red. P. Niwiński, Warszawa 2005.
Atlas podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa-Lublin 2007.
Blažek P., Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948-1956, [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Bubnys A., Antykomunistyczny ruch oporu na Litwie w latach 1944-1953, [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Bursík T., Osud odbojové organizace Černý lev 777. Příspěvek k dějinám ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu, Praha 2007.
Charczuk W., Walka polityczna na południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu w latach 1944–1956, Siedlce 2012.
Charczuk W., Wizja państwa polskiego o ustroju narodowym w koncepcji Obozu Narodowego w latach 1939-1947, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. V.
Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.
Felder B. M., Underground Networking and International Connections of the anti-Soviet Resistance In Latvia (1944-1955) [w:] Nacioál á prestošanas komunistiskajiem režimiem austrumeieiropa péc otra pasaules kara. National Resistance to Communist Regimes In Eastern Europe after World War II, red. A. Caune i in., Riga 2006.
Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. M. Bankowicz, t. I, Kraków 2004.
Istorija Łatawii. XX wiek, red. I. Feldmanis, Riga 2005.
Kamiński Ł., Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948–1956 (koreferat) [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Kyryczuk J., Ukrajinśkyj nacionalnyj ruch 40–50–ch rokiw XX stolittja: ideołohija ta praktyka, Lwiw 2003.
Laar M., Wojna w lesie. Walka Estończyków o przetrwanie 1944–1956, Kraków 2008.
Lewandowski J., Antykomunistyczny ruch oporu w Estonii i na Łotwie w latach 1944–1953 [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Lewandowski J., Estonia, Warszawa 2001.
Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001.
Miknys R., M. Pocius, Litewskie podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956, red. T. Danilecki, Warszawa 2004.
Mironowicz E., Białoruś, Warszawa 1999.
Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.
Němeček J., Mašinové. Zapráva o dvou generacich, Praha 1998.
NKWD o polskim podziemiu zbrojnym 1944–1948. Konspiracja polska na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie, red. T. Strzembosz, oprac. A. Chmielarz, K. Krajewski, T. Łabuszewski, H. Piskunowicz, Warszawa 1997.
Poleszak S., „Kryptonim Pożar”. Rozpracowanie i likwidacja ostatniego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka „Lalka”, „Lalusia” (1956–1963), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2.
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo–Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Polskie podziemie niepodległościowe na ziemiach II RP włączonych do ZSRR 1944–1953, oprac. K. Krajewski, T. Łabuszewski [w:] Atlas podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa-Lublin 2007.
Rahi-Tamm A., R. Jansons, P. Kaasik, Estonia i Łotwa [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.
Strods H., Resistance in Latvia [w:] The Hidden and Forbidden. History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991, Riga 2005.
Szczęśniak A.B., W. Z. Szota, Droga do nikąd, Warszawa 1973.
Szumiło M., Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo–Wschodniej 1944–1956”. Próba podsumowania, „Res Historica” 2007, t. XXV.
Wierzbicki M., Młodzież w PRL, Warszawa 2009.
Wierzbicki M., Młodzieżowe organizacje i środowiska konspiracyjne w Polsce 1944-1956 - rozważania wstępne [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
Wnuk R., Lubelski Okręg AK–DSZ i WiN 1944–1947, Warszawa 2000.
Wołoszyn J., Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944-1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

45

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

122

Strona końc.:

134

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47262 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/45/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji