Object

Title: Próba zamordowania Chiang Kai-sheka? : przyczynek do działań administracji Franklina Delano Roosevelta

Creator:

Polit, Jakub (1968- )

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 2 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 81-100

References:

A Dictionary of American English on Historical Principles, red. W. A. Craigie, J. H. Hulbert, London 1960. ; Arlingtoncementery.net/frank–dorn.htm. ; Aslop J. W., I Have Seen the Best, New York 1992. ; Bankowicz M., Czang Kaj–szek. Człowiek naznaczony sprzecznościami, w: M. Bańkowicz, Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1995. ; Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, przeł. M. Lipska, J. Miodoński, M. Rudowski, Warszawa 1994, t. II. ; Ch’I H.–s., Nationalist China at War: Military Defeats and Political Collapse, 1937–1945, Ann Arbor 1982. ; Ch’I H.–s., The Military Dimension, 1942–1945, w: China’s Bitter Victory. The War with Japan, 1937–1945, red. J. C. Hsiung, S. Levine, Armonk 1992. ; Dorn F., The Sino–Japanese War, 1937–41: From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor, New York 1974. ; Dorn F., Walkout. With Stilwell in Burma, New York 1971. ; Eastman L. E., Seeds of Destruction. Nationalist China in War and Revolution, 1937–1949, Stanford 1984. ; Eastman L. E., Regional Politics and the Central Government: Yunnan and Chungking, w: Nationalist China During the Sino–Japanese War, 1937–1945, red. P. K. T. Sih, Hicksville, N.Y 1977, s. 342. ; Eastman L. E., The Abortive Revolution. China under the Nationalist Rule 1927–1937, Cambridge, Mass. 1975. ; Faligot R., R. Kauffer, Tajne służby Chin (1927–1987), przeł. Ł. Aderman, M. Stefańska–Matuszyn, Warszawa 1994. ; Feis H., Churchill, Roosevelt, Stalin. The War They Waged and the Peace They Sought, Princeton, NJ 1967. ; Fenby J., Alianci. Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców II wojny światowej, przeł. B. Pietrzyk, J. Rumińska, Kraków 2007. ; Ferguson N., Empire. How Britain Made the Modern World, London 2004. ; Ferguson N., The War of the Word. History’s Age of Hatred, London 2007. ; Gawrycki M., N. Bloch, Kuba [Historia państw świata w XX i XXI wieku], Warszawa 2010. ; Grudziński P., Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933–1945), Wrocław 1980. ; Grudziński P., Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta, Wrocław 1980. ; Hammer E. J., Death in November, New York 1987. ; Johnson P., Historia świata (od roku 1917), Londyn 1989. ; Lary D., One’s Province’s Experience of War: Guangxi, 1937–1945, w: China at War. Regions of China, 1937–1945, red. S. R. MacKinnon, D. Lary, E. F. Vogel, Stanford, Calif. 2007, s. 328–330. ; Liang Ch.–t., General Stilwell in China 1942–1944. The Full Story, New York 1972. ; Liu F. F., A Military History of Modern China 1924–1949, Princeton, NJ 1956. ; Liu X., A Partnership for Disorder. China, The United States and Their Policies for the Postwar Disposition of the Japanese Empire, 1941–1945, Cambridge 1996. ; Łaptos J., Historia Luksemburga, w: Historia małych krajów Europy, red. J. Łaptos, Wrocław 2002. ; Michałek K., Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945–1992, Warszawa 1995. ; Moon T. N., C. F. Eifler, The Deadliest Colonel, New York 1975. ; Oglivie S., S. Miller, Refuge Denied: The St. Louis Passengers and the Holocaust, Madison WI 2006. ; Parafianowicz H., II wojna światowa i Franklin Delano Roosevelt w najnowszej amerykańskiej historiografii, „Dzieje Najnowsze” 2005, r. XXXVII, nr 4, s. 37–51. ; Parafianowicz H., Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta Clarka Hoovera, Białystok 1993. ; Polit J., Chwała czy potępienie? Republika Chińska jako aliant w II wojnie światowej, „Arcana”, nr 79 (1/2008) s. 107. ; Polit J., Główne nurty historiografii anglosaskiej wobec Narodowych Chin Kuomintangu, „Azja–Pacyfik” 2008, t. XI, Toruń 2008. ; Polit J., Główne nurty historiografii anglosaskiej wobec Narodowych Chin Kuomintangu, Azja - Pacyfik. Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka, R. 11, Toruń 2008, s. 214, 215. ; Polit J., Pod wiatr. Czang Kaj–szek 1887–1975, Kraków 2008. ; Roberts A., Wicher wojny. Nowa historia drugiej wojny światowej, przeł. G. Woźniak, W. Jeżewski, Warszawa 2010. ; Roosevelt E., As He Saw It, New York 1946. ; Schaller M., The U.S. Crusade in China, 1938–1945, New York 1979. ; Schlap J., Triumph. The Untold Story of Jesse Owens and Hitler’s Olympics, New York 2007. ; Seagrave S., The Soong Dynasty, Cambridge 1985. ; Sebag Montefiore S., Stalin. Dwór czerwonego cara, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa 2004. ; Tang Tsou, America’s Failure in China, 1941–1950, t. I–II, Chicago 1963. ; Taylor J., Generalissimo. Chiang Kai–shek and the Struggle for Modern China, Cambridge, Mass. 2009. ; Thomas G., M. Morgan–Witts, Rejs wyklętych, przeł. R. Wójcik, Warszawa 2010. ; Tong H., Chiang Kai–shek’s Teacher and Ambassador. An Inside View of the Republic of China from 1911–1958. Edited by W.C. Mih, Bloomington, Ind. 2005. ; Tuchman B., Stilwell and the American Experience in China, 1911–1945, New York 1970. ; Tyson Li L., Madame Chiang Kai–shek. China’s Aeternal First Lady, New York 2006. ; Ven van de H. J., Stilwell in the Stocks. The Chinese Nationalists and the Allied Powers in the Second World War, „Asian Affairs”, t. XXXIV, nr 3 (listopad 2003), s. 243–259. ; Ven van de H. J., War and Nationalism in China, 1925–1945, London–New York 2005. ; Wakeman Jr F., Spymaster. Dai Li and the Chinese Secret Service, Berkeley 2003. ; Weinberg G. L., Wizje zwycięstwa. Nadzieje ośmiu przywódców z czasów drugiej wojny światowej, przeł. R. Dymek, Warszawa 2007. ; Wolpert S., Nowa historia Indii, przeł. E. Kowalewska, Warszawa 2010. ; Wyman D. S., Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec holocaustu 1941–1945, przeł. W. Sadkow ski, Warszawa 1994. ; Yu M., OSS in China: Prelude to Cold War, New Haven 1996. ; Yu M., The Dragon’s War. Allied Operations and the Fate of China, 1937–1947, Annapolis, Maryland 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

2

Start page:

81

End page:

100

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47250 ; oai:rcin.org.pl:47250 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information