Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi

Twórca:

Purowski, Tomasz

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 1 ; Petrographic methods in the study of Hallstatt glass bead manufacturing techniques

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 7-24 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. 22-23 ; Streszcz. w jęz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Dekówna M., 1978, Les verres de Haithabu. Rapport préliminaire, [w:] Annales du 7e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Liège, s. 167–188
2. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
3. Dekówna M., 1992, Produkcja i obróbka szkła (do XV wieku), [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, B. Orłowski red., Warszawa, s. 379–410
4. Dekówna M., 2007, Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego, na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa, [w:] Skarby wieków średnich, W. Brzeziński red., Warszawa, s. 52–87
5. Dekówna M., Szymański A ., 1971, Badanie technik produkcji wczesnośredniowiecznych paciorków szklanych metodami petrograficznymi, „Slavia Antiqua”, t. 18, s. 283–309
6. Dekówna M., Szymański A ., 1972, Recherches sur les techniques d’exécution des objets de verre anciens par les methods pétrographiques, [w:] Annales du 5e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Liège, s. 337–351
7. Durczews ki D., Olczak J., 1966, Uwagi o technologii i pochodzeniu paciorków szklanych z grodziska kultury łużyckiej w Szmuszewie, pow. Wągrowiec, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 17, s. 55–64
8. Francis P., Jr., 1983, Some thoughts on glass beadmaking, [w:] Proceedings of the 1982 glass trade bead conference, „Research Records”, nr 16, s. 193–203
9. Gam T., 1991, Glasperlefremstilling i yngre jernalder og vikingetid, Eksperimentel arkæologi.Studier i teknologi og kultur, nr 1, Lejre, s. 153–176
10. Kücükerman Ö., 1995 Anatolian glass beads, [w:] Glass beads. Cultural history, technology, experiment and analogy, M. Rasmussen, U. Lund Hansen, U. Näsman red., Lejre, s. 97–102
11. L’vova Z. A., 1958 Technologičeskaâ klassifikaciâ bus domongol’skoj Rusi, „Soobščeniâ Gosudarstvennogo Ermitaža”, t. 14, s. 15–18
12. L’vova Z. A., 1979, Technologičeskaâ klassifikaciâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 20, s. 90–103
13. L’vova Z. A., 1980, Priznaki sposoba izgotovleniâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 21, s. 75–84
14. Matysiak J. T., Prokop T., 2005, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zakrzówku Szlacheckim woj. łódzkie, Łódź
15. Olczak J., 1968, Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno‑technologiczne, Wrocław–Warszawa–Kraków
16. Olczak J., 1999, Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, Archeologia szkła 8, Toruń, s. 3–52
17. Principes ..., 2002, Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus recules jusqu’au XIIIe siecle de n.e., M. Dekowna, J. Olczak red., Warszawa–Toruń
18. Purowski T., 2003, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu,Warszawa
19. Purowski T., 2007, Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian Culture stronghold in Wicina, site 1, „Archaeologia Polona”, t. 45, s. 27–34
20. Purowski T., 2007, Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 5, Zielona Góra, s. 75–172
21. Sleen van der W. G. N., 1967, A handbook on beads, Liege
22. Starynowicz M., 2005, Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie, „Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 21–52
23. Stawiarska T., 1974, Paciorki szklane z okresu wpływów rzymskich występujące w kulturze zachodniobałtyjskiej, „Archeologia Polski”, t. 19, z. 1, s. 177–233
24. Stawiarska T., 1984, Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
25. Stawiarska T., 1985, Paciorki szklane z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
26. Stawiarska T., 1987, Katalog paciorków szklanych z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

24

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49810 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji