Object structure
Title:

Dokumenty w sprawie polityki agrarnej rządu polskiego w województwach południowo-wschodnich w przeddzień wybuchu II wojny światowej

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 4 z. 3 (1972)

Creator:

Tomaszewski, Jerzy (1930–2014) : Ed.

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław [etc.]

Date issued/created:

1972

Description:

p. 170-176 ; Includes source appendix: Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przygotowania wykazu imiennego majątków przeznaczonych do przymusowego wykupu [from collectins] Archiwum Akt Nowych, zespół Prezydium Rady Ministrów teczka 148-159, p. 172-176

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland - economic policy - 1918-1939 ; agrarian policy - Poland - 1900-1945

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

4

Issue:

3

Start page:

170

End page:

176

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/4/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/4/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: