Object

Title: Polscy komuniści w Rosji wobec ewakuacji i repatriacji ludności cywilnej i polskich jeńców wojennych w latach 1920-1925

Creator:

Zieliński, Konrad (1971– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 1 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 13-34 : ill. ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

References:

Balkelis T., In Search of a Native Realm: The Return of World War One Refugees to Lithuania, 1918–1924 [w:] Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924, red. P. Gatrell, N. Baron, London 2004.
Ball A. M., And Now My Soul Is Hardened. Abandoned Children in Soviet Russia, 1918–1930, Berkeley–Los Angeles–London 1994.
Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, Warszawa–Kraków 1998.
Chałupczak H., T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998.Chałupczak H., T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998.
Kulischer E. M., Europe on the Move: War and Population Changes, 1917–1947, New York 1948.
Leinwand A. J., Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922, Warszawa 1998.
Łoziński M., Polonia nieznana, Kłodawa 2002.
Martin T., The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union 1923–1939, Ithaca 2001.
Martin T., The Origins of Soviet Ethnic Cleansing, „The Journal of Modern History”, Vol. LXX, No. 4 (Dec. 1998).
Masiarz W., ZSRR wobec Polaków w Rosji 1922–1991 [w:] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920–1991, red. J. Diec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2004.
Materski W., Pobocza dyplomacji. Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym, Warszawa 2002.
Najdus W., Udział Polaków w rewolucji październikowej, Warszawa 1967.
Rezmer W., Służba wojskowa Żydów w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 2001.
Samuś P., Edward Próchniak, Warszawa 1983.
Stadnik K., The Repatriation of Polish Citizens from Soviet Ukraine to Poland in 1921–1922 [w:] Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924, red. P. Gatrell, N. Baron, London 2004.
Trembicka K., Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Lublin 2007.
Utgof V., In Search of National Support: Belarusian Refugees in World War One and the People’s Republic of Belarus [w:] Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924, red. P. Gatrell, N. Baron, London 2004.
Wolsza T., Kolaborant? Burzliwa biografia ks. Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890–1970) [w:] Niepiękny wiek XX, red. B. Brzostek, J. Eisler (przew.), D. Jarosz, K. Kosiński, T. Wolsza, Warszawa 2010.
Zieliński K., Kwestia obywatelstwa polskiego dla reemigrantów, repatriantów i uchodźców z Rosji w latach 1918–1922. Regulacje prawne a praktyka urzędnicza, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 4.
Zieliński K., Population Displacement and Citizenship in Poland, 1918–1924 [w:] Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924, ed. P. Gatrell, N. Baron, London 2004.
Zieliński K., Uwagi na temat opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi w Polsce w okresie międzywojennym, „Almanach Historyczny” 2005, t. VII.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

1

Start page:

13

End page:

34

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48249 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information