Object

Title: Narodziny stalinisty : myśl polityczna Milovana Đilasa w okresie międzywojennym : (do napadu państw osi na Jugosławię w kwietniu 1941 r.)

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 1 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 35-69 ; Summary in English.

References:

Bilandžić D., Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999. ; Clissold S., Djilas. The Progress of a Revolutionary, Hounslow, Middlesex 1983. ; Felczak W., T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985. ; Furet F., Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa 1996. ; Gregorowicz S., M. J. Zacharias, Polska — Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925–1939, Warszawa 1995. ; Gregorowicz S., M. J. Zacharias, Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna Polski w latach 1936–1939, „Kwartalnik Historyczny” 1997, 3. ; Kovačević B., Đilas, Heroj — antiheroj — iskazi za istoriju, Podgorica 2006. ; Lustig M. M., Djilas and the Path to Yugoslav Communism [w:] M. M. Lustig, Trotsky and Djilas. Critics of Communist Bureaucracy, New York–Westport, Connecticut–London 1989. ; Marjanović J., Narodnooslobodilački rat i socijalistička revolucija, Beograd 1965. ; Morača P., Jugoslavija 1941, Beograd 1971. ; Osborn P. R., Brytyjskie plany ataku na ZSRR 1939–1941, Warszawa 2007. ; Petranović B., AVNOJ. Revolucjonarna smena vlasti 1942–1945, Beograd 1976. ; Petranović B., Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslavii (1941–1945), t. 1, Beograd 1983. ; Reinhartz D., Milovan Djilas: A Revolutionary as a Writer, New York 1981. ; Reinhartz D., The Nationalism of Milovan Djilas, „Modern Age”, summer 1985. ; Sulzberger C. L., Paradise Regained. Memoir of a Rebel, New York–London 1983. ; Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 1918–1940, Poznań 1980. ; Tosić D., Ko je Milovan Đilas. Disidenstvo 1953–1995, Beograd 2003. ; Woydyłło J., Tito jakiego nie znamy, Warszawa b.d.w. ; Zacharias M. J., Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940–1945, Warszawa 1985. ; Zacharias M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004. ; Zacharias M. J., Między marzeniami a rzeczywistością. Myśl polityczna Milovana Djilasa na przełomie 1953 i 1954, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 3. ; Zacharias M. J., Wewnętrzne i międzynarodowe aspekty zwycięstwa komunistów w Jugosławii. U źródeł jugosłowiańskiej odmiany systemu komunistycznego [w:] Czy Europa Środkowo–Wschodnia mogła się wybić na wolność? Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26 października 1995, red. T. Kisielewski, N. Kasparek, Olsztyn 1996.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

1

Start page:

35

End page:

69

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48248 ; oai:rcin.org.pl:48248 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information