RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945)

Creator:

Daniluk, Jan (1984– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 33-49

Type of object:

Journal/Article

References:

Absolon R., Die Wehrmacht im Dritten Reich, t. VI: 19 XII 1941–9 V 1945, Boppard am Rhein 1995.
Aly G., S. Heim, Das Zentrale Staatsarchiv in Moskau („Sonderachiv”). Rekonstruktion und Bestandsverzeichnis verschollen geglaubten Schriftguts aus der NS–Zeit, Düsseldorf 1993.
Deszczyński M. P., W. Mazur, Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004.
Galiński M., J. Kukliński, Kronika Gdańska, t. I: 997–1945, Gdańsk 1998.
Gondek L., Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933–1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, Warszawa 1982.
Grimsted P. K., Twice Plundered or „Twice Saved”? Identyfying Russia’s „Trophy” Archives and the Loot of the Reichssicherheitshauptamt, „Holocaust and Genocide Studies”, 2001, V15 N2.
Hartung U., Das Vorgehen deutscher Reichsbehörden gegen die Kultur in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941–1944 [w:] Verschleppt und verschollen. Eine Dokumentation deutscher, sowjetischer und amerikanischer Akten zum NS–Kunstraub in der Sowjetunion (1941–1948), hrsg. U. Hartung, Bremen 2000.
Kowalski Z. G., Konferencja w 75–lecie Centralnego Archiwum Wojskowego. Kronika, „Archeion”, 1995, R. XCIV.
Lewandowicz L., Początkowy okres kształtowania zasobu aktowego Centralnego Archiwum Wojskowego po zakończeniu wojny w 1945 r., „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”, 1971, nr 3.
Lewandowicz L., Polskie archiwalia wojskowe w czasie okupacji 1939–1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1972, R. XVII, nr 2.
Matelski D., Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku, Toruń 2005.
Mikos S., Droszyński Leon [w:] Pomorscy patroni ulic Trójmiasta, red. S. Gierszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
Mikos S., Gdańsk w okresie drugiej wojny światowej [w:] Historia Gdańska, t. IV, cz. 2: 1920–1945, red. E. Cieślak, Sopot 1998.
Mühleisen H., Friedrich von Rabenau. Soldat, Archivar und Gelehrter, zu seinem 50. Todestag, „Archivalische Zeitschrift”, 1996, nr 79.
Roman W. K., Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998. Tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 1999.
Rosołowski S., Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie w latach 1939–1964, „Roczniki Biblioteczne”, 1965, R. IX, z. 1/2.
Ruppert K., Heeresarschiv Potsdam 1936–1945, „Der Archivar”, 1950, nr 4, 3.
Stahl F.–S., Die Organisation des Heeresarchivwesens in Deutschland 1936–1945 [w:] Aus der Arbeit des Bundesarchivs. Beiträge zum Archivwesen, zur Quellenkunde und Zeitgeschichte, hrsg. H. Boberach, H. Booms, Boppard am Rhein 1977.
Steyer K., Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, Gdańsk 2010.
Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora, oprac. M. Jabłonowski, P. Stawecki, Warszawa 1987.
Tomczak A., Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982.
Umbreit H., Deutsche Militärverwaltungen 1938/39. Die militärische Besetzung der Tschechoslowakei und Polen, Stuttgart 1977.
Wilamowski J., Honor, zdrada, kaźń... Afery Polski Podziemnej 1939–1945, Warszawa 1999.
Woszczyński B., Akta wojskowe otrzymane ze Związku Radzieckiego, „Archeion”, 1965, nr 42.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

2

Start page:

33

End page:

49

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48236 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information