Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu

Twórca:

Ivanov, Vyacheslav Vsevolodovich

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2011)

Współtwórca:

Ulicka, Danuta. Tł. ; Kordys, Jan. Współpr. ; Grajewski, Wincenty. Współpr.

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Bałonow L.R., Dieglin B.L., 1976, Słuch i riecz dominantnogo i niedominantnogo po-łuszrij, Leningrad: Nauka.
2. Baru A.W., 1978, Słuchowyje centry i opoznanije zwukowych signałow, Leningrad: Nauka.
3. Benveniste E., 1974, Obszczaja lingwistika, Moskwa: Progress.
4. Böschenstein B., 1965/1966, Hölderlins späteste Gedichte, "Hölderlin–Jahrbuch" Bd. 14.
5. Chrizman T.P., 1978, Razwitije funkcyj mozga riebienka. Elektroencefalograficzeskije issledowania, Leningrad: Nauka.
6. Dimond S.J., Blizzard A. (eds.), 1977, Evolution and lateralization of the brain, New York, The New York Academy of Science.
7. Dobrochotowa T.A., Bragina N.I., 1977, Funkcyonalnaja assimetrija i psichopatologija oczagowych porażenij mozga, Moskwa: Miedicina.
8. Federn P., 1952, Ego psychology and the psychoses, New York: Basic Books Inc.
9. Flor-Henry P., 1976, Lateralized temporal – limcbic disfunction and psychopatology, w: Origin and evolution of language and speech, „Annals of the New York Academy of Sciences” vol. 280.
10. Galaburda A.M., Le May M., Kemper Th.L., Geschwind N., 1978, Right-left asymmetrics in the brain, "Science" vol. 199, no 4331.
kliknij tutaj, żeby przejść
11. Giercbierg M.O., 1948, K woprosu o naruszenii ja" posle czerepnomozgowoj trawmy, w: Problemy sowriemiennoj psichiatrii, Moskwa.
12. Hardyek C., Tzeng O.J.L., Wang W.S.-Y., 1978, Cerebral lateralization of function and bilingual decision processes. Is thinking lateralized?, "Brain and Language" vol. 5, no 1.
13. Hirskowitz M., Earle J., Paley B., 1978, EEG alpha assymetry in musicians and nonmusicians. A study of hemispheric specialization, "Neuropsychologia" vol. 16.
14. Iwanow W.W., 1962, Lingwistika i issliedowanije afazii, w: Strukturno-tipołogiczeskije issliedowanija, Moskwa: Izd. AN CCCR.
15. Iwanow W.W., 1976, Oczerki po istorii siemiotiki w SSSR, Moskwa: Nauka.
16. Iwanow W.W., 1978, Czet i nieczet. Asimetrija mozga i znakowych sistem, Moskwa: Sowietskoje Radio.
17. Jakobson R., Lübbe-Grothues G., 1976, Ein Blick auf Die Aussicht" von Hölderlin, w: R. Jakobson, Hölderlin, Klee, Brecht. Tur Wortkunst dreier Gedichte, E. Holenstein (hrsg.), Badan-Baden: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.
18. Jakowlew N.F., Aszchamaf D.A., 1941, Grammatika adygiejskogo literaturnogo jazyka, Moskwa–Leningrad: Izd. AN CCCR.
19. Kamienskaja W.M., Wiertogradowa O.P., Korczynskaja K.I., Dudajewa K.I., Oriewkow W.W., 1978, Elektrofiziołogiczeskaja i psichopatołogiczeskaja charaktieristika szyzofrieniczeskich depressij, w: Szyzofrenija. Alkogolizm, Taszkient: Tasz. Gos. Mi.
20. Kaufman D.A., 1976, Proba izmierenija skorosti kałłozalnowo powiedenija u zdorowych ispytujemych i bolnych szyzofrienijej, w: Funkcyonalnaja asimetrija i adaptacy-ja czełowieka, "Trudy Moskowskogo Nauczno-Issledowatielnogo Instituta Psichiatrii MZ RCFSR" t. 78.
21. Kusznier A., Gołos L., 1978, Leningrad: Sowietskij Pisatiel.
22. Lafferière D., 1976, The subject and discrepant use of the cathegory of person, "Versus. Quaderni di studi semiotici" no 14.
23. Laing R.D., 1965, The divided self, Baltimore: Penguin.
24. Lansker van D., 1975, Heterogenity in languages and speech. Neurolinguistic studies, "Working Papers in Phonetics", 29.
25. Leodolter R., 1975, Gestörte Sprache oder Priovatsprache. Kommunikation bei Schizophrenen, "Wiener Linguistische Gazette" vol. 10-11.
26. Lévi-Bruhl L., 1950, Wyrażenije prinależnosti w miełaniezijskich jazykach, w: Ergatiwnaja konstrukcyja priedłożenija, Moskwa: Izd. in. lit-ry.
27. Luria A.P., Simernitskaya E.G., Tubylevitsch B., 1970, The structure of psychological processes in relation to cerberal organization, "Neuropsychologia" vol. 8.
kliknij tutaj, żeby przejść
28. Miegrabian A.A., 1962, Diepiersonalizacyja, Jerewan: Armigosizdat.
29. Miejli R., 1975, Struktura licznosti, w: P. Fress, Ż. Piaże (red.), Eksperimentalnaja psichołogija, Moskwa: Progriess.
30. Mognihan M.H., 1969, Comparative aspect of communication in New World primates, w: D. Morris (ed.), Primate ethology essays on the socio-sexual behavior of apes and monkeys, Chicago.
31. Moscowitch M., 1976, On the representation of language in the right hemisphere of the right-handed people, "Brain and Language" vol. 3, no 1.
32. Origin and evolution of language and speech, „Annals of the New York Academy of Sciences” vol. 280.
33. Popper K.R., Eccles J.C., 1977, The self and its brain, New York: Springer.
kliknij tutaj, żeby przejść
34. Poppie G.K., 1978, Zritelnyje gałlucinacyi, psiewdogałlucynacyi i oniejrizmy pri szyzofrienii w pubiertatnom wozrastie, w: Szyzofrenija. Alkogolizm, Taszkient: Tasz. Gos. Mi.
35. Sarno J.E., 1969, Swister L.P., Sarno M.T., 1969, Aphasia in a congenitally deaf man, "Cortex" vol. 5.
36. Słuczewski F.I., 1975, Atakticzeskoje myszlenije i szyzofrenija, Leningrad: Medicyna.
37. Smith W.J., 1969, Messages of vertebrale communication, "Science" vol. 165.
kliknij tutaj, żeby przejść
38. Sugishita M., 1978, Mental association in the minor hemisphere of a commisurotomy patient, "Neuropsychologia" vol. 16.
kliknij tutaj, żeby przejść
39. Supprian U., 1974, Schizophrenie und Sprache bei Hölderlin, Fortschrifte der Neurologie/Psychiatrie" vol. 47.
40. Susanuma S., Fujimura O., 1971, Selective impairement of phonetic and non-phonetic transcriptions of words in Japanese aphasic patients. Kana vs. Kanji in visual regognition and writing, "Cortex" vol. 7.
41. Susanuma S., Fujimura O., 1975, Kana and Kanji processing in Japanese aphatics, „Brain and Language” vol. 1, no 2.
42. Szybutani T., 1969, Socyalnaja psichołogija, Moskwa: Progress.
43. W.W. Iwanow Nieurosiemiotika ustnoj rieczy i funkcyonalnaja asimmietrija mozga, "Uczenyje zapiski Tartuskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta: Siemiotika ustnoj rieczy. Lingwisticzeskaja siemantika i siemiotika II", Tartu 1979.
44. Wilson E.O., 1975, Sociobiology. The new synthesis, Cambridge (Mass.).

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

59

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47984 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-09-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

69

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65001

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji