RCIN and OZwRCIN projects

Object

Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu

Creator:

Ivanov, Vyacheslav Vsevolodovich

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2011)

Contributor:

Ulicka, Danuta : Tł. ; Kordys, Jan : Współpr. ; Grajewski, Wincenty : Współpr.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bałonow L.R., Dieglin B.L., 1976, Słuch i riecz dominantnogo i niedominantnogo po-łuszrij, Leningrad: Nauka.
2. Baru A.W., 1978, Słuchowyje centry i opoznanije zwukowych signałow, Leningrad: Nauka.
3. Benveniste E., 1974, Obszczaja lingwistika, Moskwa: Progress.
4. Böschenstein B., 1965/1966, Hölderlins späteste Gedichte, "Hölderlin–Jahrbuch" Bd. 14.
5. Chrizman T.P., 1978, Razwitije funkcyj mozga riebienka. Elektroencefalograficzeskije issledowania, Leningrad: Nauka.
6. Dimond S.J., Blizzard A. (eds.), 1977, Evolution and lateralization of the brain, New York, The New York Academy of Science.
7. Dobrochotowa T.A., Bragina N.I., 1977, Funkcyonalnaja assimetrija i psichopatologija oczagowych porażenij mozga, Moskwa: Miedicina.
8. Federn P., 1952, Ego psychology and the psychoses, New York: Basic Books Inc.
9. Flor-Henry P., 1976, Lateralized temporal – limcbic disfunction and psychopatology, w: Origin and evolution of language and speech, „Annals of the New York Academy of Sciences” vol. 280.
10. Galaburda A.M., Le May M., Kemper Th.L., Geschwind N., 1978, Right-left asymmetrics in the brain, "Science" vol. 199, no 4331.
http://dx.doi.org/10.1126/science.341314
11. Giercbierg M.O., 1948, K woprosu o naruszenii ja" posle czerepnomozgowoj trawmy, w: Problemy sowriemiennoj psichiatrii, Moskwa.
12. Hardyek C., Tzeng O.J.L., Wang W.S.-Y., 1978, Cerebral lateralization of function and bilingual decision processes. Is thinking lateralized?, "Brain and Language" vol. 5, no 1.
13. Hirskowitz M., Earle J., Paley B., 1978, EEG alpha assymetry in musicians and nonmusicians. A study of hemispheric specialization, "Neuropsychologia" vol. 16.
14. Iwanow W.W., 1962, Lingwistika i issliedowanije afazii, w: Strukturno-tipołogiczeskije issliedowanija, Moskwa: Izd. AN CCCR.
15. Iwanow W.W., 1976, Oczerki po istorii siemiotiki w SSSR, Moskwa: Nauka.
16. Iwanow W.W., 1978, Czet i nieczet. Asimetrija mozga i znakowych sistem, Moskwa: Sowietskoje Radio.
17. Jakobson R., Lübbe-Grothues G., 1976, Ein Blick auf Die Aussicht" von Hölderlin, w: R. Jakobson, Hölderlin, Klee, Brecht. Tur Wortkunst dreier Gedichte, E. Holenstein (hrsg.), Badan-Baden: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.
18. Jakowlew N.F., Aszchamaf D.A., 1941, Grammatika adygiejskogo literaturnogo jazyka, Moskwa–Leningrad: Izd. AN CCCR.
19. Kamienskaja W.M., Wiertogradowa O.P., Korczynskaja K.I., Dudajewa K.I., Oriewkow W.W., 1978, Elektrofiziołogiczeskaja i psichopatołogiczeskaja charaktieristika szyzofrieniczeskich depressij, w: Szyzofrenija. Alkogolizm, Taszkient: Tasz. Gos. Mi.
20. Kaufman D.A., 1976, Proba izmierenija skorosti kałłozalnowo powiedenija u zdorowych ispytujemych i bolnych szyzofrienijej, w: Funkcyonalnaja asimetrija i adaptacy-ja czełowieka, "Trudy Moskowskogo Nauczno-Issledowatielnogo Instituta Psichiatrii MZ RCFSR" t. 78.
21. Kusznier A., Gołos L., 1978, Leningrad: Sowietskij Pisatiel.
22. Lafferière D., 1976, The subject and discrepant use of the cathegory of person, "Versus. Quaderni di studi semiotici" no 14.
23. Laing R.D., 1965, The divided self, Baltimore: Penguin.
24. Lansker van D., 1975, Heterogenity in languages and speech. Neurolinguistic studies, "Working Papers in Phonetics", 29.
25. Leodolter R., 1975, Gestörte Sprache oder Priovatsprache. Kommunikation bei Schizophrenen, "Wiener Linguistische Gazette" vol. 10-11.
26. Lévi-Bruhl L., 1950, Wyrażenije prinależnosti w miełaniezijskich jazykach, w: Ergatiwnaja konstrukcyja priedłożenija, Moskwa: Izd. in. lit-ry.
27. Luria A.P., Simernitskaya E.G., Tubylevitsch B., 1970, The structure of psychological processes in relation to cerberal organization, "Neuropsychologia" vol. 8.
http://dx.doi.org/10.1016/0028-3932(70)90022-9
28. Miegrabian A.A., 1962, Diepiersonalizacyja, Jerewan: Armigosizdat.
29. Miejli R., 1975, Struktura licznosti, w: P. Fress, Ż. Piaże (red.), Eksperimentalnaja psichołogija, Moskwa: Progriess.
30. Mognihan M.H., 1969, Comparative aspect of communication in New World primates, w: D. Morris (ed.), Primate ethology essays on the socio-sexual behavior of apes and monkeys, Chicago.
31. Moscowitch M., 1976, On the representation of language in the right hemisphere of the right-handed people, "Brain and Language" vol. 3, no 1.
32. Origin and evolution of language and speech, „Annals of the New York Academy of Sciences” vol. 280.
33. Popper K.R., Eccles J.C., 1977, The self and its brain, New York: Springer.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-61891-8
34. Poppie G.K., 1978, Zritelnyje gałlucinacyi, psiewdogałlucynacyi i oniejrizmy pri szyzofrienii w pubiertatnom wozrastie, w: Szyzofrenija. Alkogolizm, Taszkient: Tasz. Gos. Mi.
35. Sarno J.E., 1969, Swister L.P., Sarno M.T., 1969, Aphasia in a congenitally deaf man, "Cortex" vol. 5.
36. Słuczewski F.I., 1975, Atakticzeskoje myszlenije i szyzofrenija, Leningrad: Medicyna.
37. Smith W.J., 1969, Messages of vertebrale communication, "Science" vol. 165.
http://dx.doi.org/10.1126/science.165.3889.145
38. Sugishita M., 1978, Mental association in the minor hemisphere of a commisurotomy patient, "Neuropsychologia" vol. 16.
http://dx.doi.org/10.1016/0028-3932(78)90111-2
39. Supprian U., 1974, Schizophrenie und Sprache bei Hölderlin, Fortschrifte der Neurologie/Psychiatrie" vol. 47.
40. Susanuma S., Fujimura O., 1971, Selective impairement of phonetic and non-phonetic transcriptions of words in Japanese aphasic patients. Kana vs. Kanji in visual regognition and writing, "Cortex" vol. 7.
41. Susanuma S., Fujimura O., 1975, Kana and Kanji processing in Japanese aphatics, „Brain and Language” vol. 1, no 2.
42. Szybutani T., 1969, Socyalnaja psichołogija, Moskwa: Progress.
43. W.W. Iwanow Nieurosiemiotika ustnoj rieczy i funkcyonalnaja asimmietrija mozga, "Uczenyje zapiski Tartuskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta: Siemiotika ustnoj rieczy. Lingwisticzeskaja siemantika i siemiotika II", Tartu 1979.
44. Wilson E.O., 1975, Sociobiology. The new synthesis, Cambridge (Mass.).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

43

End page:

59

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47984 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 17, 2014

Number of object content downloads / hits:

138

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65001

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information