Object

Title: "Zużyty komunizm i apostaci" - Ignacy Iserles i jego izraelska odnowa

Creator:

Kossewska, Elżbieta (1972- )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 125-152 ; Summary in English.

References:

Bareli A., Mapai Bereszit Haacmaut, 1953–1948, Yeruszalaim 2007. ; Chojnowski A., J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001. ; Cur E., Mapam 1948–1954. Bein dimjon le–maasijut, Tel Awiw 1991. ; Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993. ; Kładoczny P., Kara śmierci jako wykładnik polityki karnej państwa w latach 1944–1956 [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2001. ; Landau–Czajka A., Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006. ; Lissak M., The demographic–social revolution in Israel in the 1950 s. The absorption of the Great Aliyah, „The Journal of Israeli History”, 2003, 22, nr 2. ; Nalewajko–Kulikov J., Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009. ; Pauz Sh., Bein ideologja le–pragmatizm. Tefisotija be–emdotija ha–medinijut we ha–betachonijut szel Mapam be–szanim 1948–1954, Yeruszalaim, 1993. ; Piekarski I., Agroid i Birobidżan, „Studia Judaica”, 2007, nr 1. ; Schatz J., Świat mentalności i świadomości komunistów polsko–żydowskich — szkic do portretu [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, pod red. G. Berendta, Warszawa 2009. ; Shilo S., Stosunki prawne pomiędzy jednostką a gminą w prawie żydowskim w Polsce w XVI i XVII w.[w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej”. Międzywydziałowy zakład historii i kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 22–26.IX.1986, red. nauk. A. Link–Lenczowski, T. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991. ; Stankowski A., Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku [w:] G. Berendt, A. Grabski, A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2000. ; Stanowska M., A. Strzembosz, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1988, Warszawa 2005. ; Strzembosz A., Zbrodnie sądowe [w:] A. Przewoźnik, A. Strzembosz, Generał „Nil”, Warszawa 1989. ; Wat A., Świat na haku i pod kluczem. Eseje, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1991. ; Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001. ; Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

2

Start page:

125

End page:

152

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48226 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information