Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Zużyty komunizm i apostaci" - Ignacy Iserles i jego izraelska odnowa

Twórca:

Kossewska, Elżbieta (1972– )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 125-152 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bareli A., Mapai Bereszit Haacmaut, 1953–1948, Yeruszalaim 2007.
Chojnowski A., J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001.
Cur E., Mapam 1948–1954. Bein dimjon le–maasijut, Tel Awiw 1991.
Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993.
Kładoczny P., Kara śmierci jako wykładnik polityki karnej państwa w latach 1944–1956 [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2001.
Landau–Czajka A., Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006.
Lissak M., The demographic–social revolution in Israel in the 1950 s. The absorption of the Great Aliyah, „The Journal of Israeli History”, 2003, 22, nr 2.
Nalewajko–Kulikov J., Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009.
Pauz Sh., Bein ideologja le–pragmatizm. Tefisotija be–emdotija ha–medinijut we ha–betachonijut szel Mapam be–szanim 1948–1954, Yeruszalaim, 1993.
Piekarski I., Agroid i Birobidżan, „Studia Judaica”, 2007, nr 1.
Schatz J., Świat mentalności i świadomości komunistów polsko–żydowskich — szkic do portretu [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, pod red. G. Berendta, Warszawa 2009.
Shilo S., Stosunki prawne pomiędzy jednostką a gminą w prawie żydowskim w Polsce w XVI i XVII w.[w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej”. Międzywydziałowy zakład historii i kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 22–26.IX.1986, red. nauk. A. Link–Lenczowski, T. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
Stankowski A., Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku [w:] G. Berendt, A. Grabski, A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2000.
Stanowska M., A. Strzembosz, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1988, Warszawa 2005.
Strzembosz A., Zbrodnie sądowe [w:] A. Przewoźnik, A. Strzembosz, Generał „Nil”, Warszawa 1989.
Wat A., Świat na haku i pod kluczem. Eseje, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1991.
Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.
Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

44

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

152

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48226 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji