Object

Title: Nieznany rząd Polski Walczącej 1939-1945

Creator:

Grabowski, Waldemar (1957- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 2 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 153-156

References:

Borzobohaty W., „Jodła” Okręg Radomsko–Kielecki ZWZ–AK 1939–1945, wyd. II, Warszawa 1988.
Caban I., Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939–1944, cz. I–II, Lublin 1971.
Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999.
Dzięciołowski S., Parlament Polski Podziemnej 1939–1045, Warszawa 2004.
Górski G., Działalność Okręgowych Delegatur Rządu RP w Warszawie i województwie warszawskim w latach 1941–1944, „Roczniki Nauk Prawnych”, 1996, t. VI.
Górski G., Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu RP — „Piaski”, „Mewy”, „Zatoka”, „Zapiski Historyczne”, 1990, t. LV, z. 2–3.
Grabowski W., Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991, Warszawa 2005.
Grzybowski A., Ćwik Tadeusz [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A–D, red. F. Tych, Warszawa 1978.
Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.
Jankiewicz A., Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP na emigracji w latach 1939–1945, „Czasopismo Prawno–Historyczne”, 1981, t. XXXIII, z. 1.
Jędrzejewski J., Łódzka Okręgowa Delegatura Rządu RP w latach 1942–1945, „Rocznik Łódzki”, 1995, t. XLII.
Kobierska–Motas E., Rząd polski na emigracji wobec problemu dokumentowania niemieckich przestępstw wojennych, „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn GKBZpNP IPN”, 1995, t. XXXVIII.
Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej. „Nów” — Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1988;
Lewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa 1993
Mazur G., Biuro Informacji i Propagandy SZP–ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1987.
Ney–Krwawicz M., Biuro generała Sosnkowskiego. Komenda Główna Związku Walki Zbrojnej we Francji listopad 1939 — czerwiec 1940, Warszawa 1996.
Ney–Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.
Nowogródzki Okręg AK w dokumentach, oprac. K. Krajewski, Warszawa b.r.w.
Ostasz G., Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 1996.
Pachowicz A., Komitet Ministrów dla Spraw Kraju 1939–1945, Warszawa 2010.
Pestkowska M., Za kulisami rządu polskiego na emigracji, Warszawa 2000.
Prasa polska 1939–1945, red. J. Łojek, Warszawa 1980.
Rygor Słowikowski M. Z., W tajnej służbie. Jak polski wywiad dał aliantom zwycięstwo w Afryce Północnej, Poznań 2011.
Ryszka F., U progu Norymbergi. Ściganie zbrodni wojennych w projektach polskich władz emigracyjnych, „Czasopismo Prawno–Historyczne”, 1978, t. XXX, nr 2.
Stroński S., Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939–1942, oprac. J. Piotrowski, t. I–III, Nowy Sącz 2007.
Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 2001.
Witkowski P., Polskie jednostki powietrzno–desantowe na Zachodzie, Warszawa 2009.
Wolsza T., Rząd bez władzy? Uwagi na temat działalności rządu RP na obczyźnie w latach 1939–1989. Przegląd i postulaty badawcze, „Dzieje Najnowsze”, 2010, nr 4.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

2

Start page:

153

End page:

156

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48227 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information