Obiekt

Tytuł: Wprowadzenie

Twórca:

Tabaczyński, Stanisław (1930- )

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 1 ; Introduction

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 63-72 ; 25 cm ; Streszcz. w jęz. ang. ; Bibliogr. s. 67-69

Bibliografia:

1. Ankersmit A. F., 1983, Narrative logic. A semantic of the historian’s language, The Hague–Boston–London
2. Axer J., Olko J. red., 2007, Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Warszawa
3. Brather S., 2000, Ethnische Identitäten als Konstrukte der frühgeschichtlichen Archäologie, „Germania”, t. 78, z. 1, s. 139–177
4. Brather S., 2004, Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen, Berlin–New York
5. Clarke D. L., 1968, Analytical archaeology, London
6. Collingwood R. G., 1962, The idea of history, Oxford
7. Davies N., 2006, Europe East and West, London
8. Davies N., 2007, Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków
9. Fetten F.G., 2000, Archaeology and anthropology in Germany before 1945, [w:] Archaeology, ideology and society. The German experience, H. Härke red., Frankfurt am Main–Berlin––Bruxelles–New York–Oxford–Wien, s. 140–179
10. Hodder I., 2005, Post‑processual and interpretive archaeology, [w:] Archaeology: The key concepts, C. Renfrew, P. Bahn red., London–New York, s. 207–212
11. Kaczanowski P., Parczewski M. red., 2005, Archeologia o początkach Słowian, Kraków
12. Klein R., 2004, Origin of Man, language and languages (OMLL), European Science Foundation. Annual Report, s. 33
13. Lakatos I., 1970, Falsification and the methodology of scientific research programmes, [w:] Criticism and the growth of knowledge, I. Lakatos, A. Musgrave red., Cambridge
14. Lakatos I., 1995, Falsyfikacja a metodologia naukowych programow badawczych, [w:] Pisma z filozofii nauk przyrodniczych, I. Lakatos red., Warszawa
15. Lwanga‑Lunyiigo S., 1976, The Bantu problem reconsidered, „Current Anthropology”, t. 17, s. 282–285
16. Parczewski M., 2000, Kultury archeologiczne a teoria wspólnot komunikatywnych, [w:] S. Tabaczyński red., s. 207–213
17. Pohl W., Reimitz H. red., 1998, Strategies of distinction. The construction of ethnic communities, 300–800, Leiden––Boston–Koln
18. Popper K. R., 1972, Objective knowledge, Oxford
19. Renfrew C., 1993, The roots of ethnicity. Archaeology, genetics and the origins of Europe, Roma
20. Renfrew C., 2000, Archaeogenetics: towards a population Prehistory of Europe, [w:] Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe, C. Renfrew, K. Boyle red., McDonald Institute Monographs, Cambridge, s. 3–11
21. Renfrew C., 2001, Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków, Warszawa–Poznań
22. Renfrew C., 2002, Genetics and language in contemporary archaeology, [w:] Archaeology. The widening debate, B. Cunliffe, W. Davies, C. Renfrew red., Oxford, s. 43–76
23. Renfrew C., Boyle K. red., 2000, Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe, Cambridg
24. Tabaczyńscy E. i S., 1973, Archeologiczne problemy etnogenezy i ekspansji ludów Bantu, „Archeologia Polski”, t. 18, z. 1, s. 201–213
25. Tabaczyński S., 2005, Procesy etnogenetyczne jako problem badawczy archeologii, [w:] P. Kaczanowski, M. Parczewski red., s. 37–50
26. Tabaczyński S. red., 2000, Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych, Prace, t. IV, Warszawa
27. Trubeckoj N. S., 1939 Gedanken über das Indogermanen Problem, „Acta Linguistica”, t. 1, s. 81–89
28. Urbańczyk P. red., 2006, Nie‑Słowianie o początkach Słowian, Poznań
29. Wolf E. R., 1997, Europe and the people without history, Berkeley–Los Angeles
30. Zinn H., 1970, The politics of history, Boston

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

72

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49818 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji