Object

Title: Pierwociny słowiańskiej sztuki fortyfikacyjnej według źródeł bizantyńskich z VI–VII w.

Creator:

Szymański, Wojciech (1932– )

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 1 ; The origins of the art of fortifications among the Slavs according to Byzantine sources of the 6th–7th centuries

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

P. 89-96 ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 95-96

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Marcellinus Ammianus, 2002, Dzieje rzymskie, t. II, ks. XXVI–XXXI, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa
2. Diakon Paweł, 1995, Historia rzymska. Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa
3. Plezia M., 1952, Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian, część I (do VIII w.), przełożył i opracował Marian Plezia, Poznań–Kraków
4. -, 1989, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, Seria grecka, z. 2, Pisarze z V–X wieku, wydali Alina Brzostkowska i Wincenty Swoboda, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
5. Aulich V. V., 1972, Zimnivs’ke gorodiŝe — slov’ans’ka pam’atka VI–VII st. n.e. v Zahidnij Volini, Kїїv
6. Kobyliński Z., Szymański W., 2005 Pradziejowe i wczesnośredniowieczne osadnictwo w zespole kemów w Haćkach, [w:] J. B. Faliński, A. Ber, Z. Kobyliński, W. Szymański, A. J. Kwiatkowska-Falińska, Haćki. Zespół przyrodniczo‑archeologiczny na Równinie Bielskiej, Białowieża–Warszawa, s. 43–74
7. Kurnatowska Z., 1977, Słowiańszczyzna południowa, [w:] Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, z. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
8. Łowmiański H., 1963, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. I, Warszawa
9. Nadolski A., 1974, Niektóre problemy z zakresu historii wojskowej w ‘Początkach Polski’ Henryka Łowmiańskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 22, nr 2, s. 283–301
10. Sedin A. A., 1995, Gorodiŝe Nikodimovo (Nikadzimava), „Slavia Antiqua”, t. 36, s. 159–164
11. Szymański W., 1967, Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI–VII w., Wrocław–Warszawa–Kraków
12. Szymański W., 1987, Próba weryfikacji datowania zespołu osadniczego ze starszych faz wczesnego średniowiecza w Szeligach, woj. płockie, „Archeologia Polski”, t. 32, z. 2, s. 349–376
13. Szymański W., 2000, Trudne problemy w poznawaniu starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z konferencji ‘Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza’ w Puszczykowie koło Poznania (27–30 października 1997 r.), M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 353–379
14. Zástěrová B. 1971 Les Avares et les Slaves dans la Tactique de Maurice, Rozpravy Československé Akademie Věd, 81, 3, Praha

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

89

End page:

96

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49822 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information