Object

Title: Refleksje o totalitaryzmie w aksamitnych rękawiczkach w środowiskach akademickich w latach 1957-1979

Creator:

Salmonowicz, Stanisław (1931– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 4 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 103-114

Type of object:

Journal/Article

References:

Białkowski M., Oaza na Mostowej. Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-2007), Toruń 2008
Borejsza J.W., Historycy polscy — uczeni, sędziowie i inni [w:] Borejsza J.W., Stulecie zagłady, Gdańsk-Warszawa 2011
Friszke A., Przystosowanie i opór [w:] A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007
Głębocki H., Uczelnie wyższe w PRL jako obiekt kontroli operacyjnej ze strony SB (wybrane problemy na przykładzie Krakowa w latach 1975-1989) [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010
Hirszowicz M., Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu, Warszawa 2001
Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010; Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiatych i osiemdziesiątych XX wieku, red. P. Franaszek, Warszawa 2010.
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995
Salmonowicz S., Krakowskie „prehistoryjki” opozycyjne lat 1956-1966 „Arcana”, 2006, nr 68/2
Salmonowicz S., Between Terror and Manipulation: the Polish Intelligentsia in the Face of Stalinism, „Acta Poloniae Historica”, 2009, t. C
Salmonowicz S., Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu, „Analecta”, 2002, t. XII, 1-2
Salmonowicz S., Między hierarchicznością, feudalizmem, a brakiem dobrych obyczajów w nauce [w:] Idea Uniwersytetu u schyłku stulecia, pod red. M. Grabskiego, Warszawa 1997
Salmonowicz S., Moja sprawa karna 1970/1971, [w:] „Dzieje Najnowsze”, 2010, R. XLII, 4
Salmonowicz S., Profesorowie i studenci w dobie stalinizmu w Polsce (1944-1956) [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. G. Miernika, Kielce 2003
Salmonowicz S., Profesorowie Uniwersytetu Jagielońskiego jako przedmiot inwigilacji organów UB i SB „Czasy Nowożytne”, 2002, t. XIII
Salmonowicz S., Z dziejów opozycji politycznej w PRL w latach 1956-1980, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1995, t. XLVII, 1-2
Sikora M., Osobowe źródła informacji Służby Bezpieczeństwa wśród kadry naukowej Politechniki Śląskiej — wybrane przykłady od lat sześćdziesiątych do końca PRL, [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010
Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998
Zabłocki W., Co o nas wiedzieli? — NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagielońskiego w dokumentach SB, Kraków 2005
Zielzer H., Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, Warszawa 2010

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

4

Start page:

103

End page:

114

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48154 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information