Object structure

Title:

Archeologia polska w latach 1957–1975 w świetle analizy piśmiennictwa cytowanego w artykułach publikowanych na łamach „Archeologii Polski”

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 2 ; Archeologia Polski ; Polish archaeology in 1957–1975 in the light of a citation analysis based on articles from “Archeologia Polski” .

Creator:

Krupic, Ewa

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

P. 169-200 : ill. ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 198-199

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland ; "Archeologia Polski" ; analysis of scholarly writing

References:

1. Barford P., 1995, Marksizm w archeologii polskiej, „Archeologia Polski”, t. 40, z. 1–2, s. 7–78
2. Barford P., 1997, Małowiarygodny? Odpowiedź na polemikę Jacka Lecha, „Archeologia Polski”, t. 42, z. 1–2, s. 233–248
3. Górny M., Nowak P., 1996, Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań biblio-, nauko-, i informetrycznych: wybór piśmiennictwa za lata 1973–1994, Poznań
4. Lech J., 1997, Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945–1975, „Archeologia Polski”, t. 42, z. 1–2, s. 175–232
5. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
6. Marszakowa-Szajkiewicz I., 1996, Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice
7. Minta-Tworzowska D., 2000, Kwestia przełomu metodologicznego w prahistorii i w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 527–535
8. Stefaniak B., 1987 Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej: (1977–1984), Warszawa
9. Tabaczyński S., 2000, „Wymuszony przewrót metodologiczny” w archeologii polskiej, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 513–525
10. Tazbir J, 1997, Nauki humanistyczne i społeczne, [w:] Nauka w Polsce w perspektywie XXI wie¬ku, Warszawa, s. 299–308
11. Woźniak Z., 2007, Zarys problematyki badań nad okresem przedrzymskim (lateńskim) w Polsce i aspekty ich rozwoju w okresie powojennym, [w:] Pół wieku z dziejów archeolo¬gii polskiej (1939–1989), J. Lech red., Warszawa, s. 285–322

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

169

End page:

200

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: