Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim

Twórca:

Kabaciński, Jacek

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 2 ; Mesolithic site from the Boreal Period in Krzyż Wielkopolski ; Archeologia Polski

Współtwórca:

David, Éva ; Makowiecki, Daniel (1959- ) ; Schild, Romuald (1936- ) ; Sobkowiak-Tabaka, Iwona ; Winiarska-Kabacińska, Małgorzata

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 245-290 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 285-287 ; Streszcz. w j. ang.

Bibliografia:

1. Bagniewski Z., 1990, Obozowisko mezolityczne w dolinie Baryczy: Pobiel 10, woj. leszczyńskie, Studia Archeologiczne, t. 19, Warszawa–Wrocław
2. Bagniewski Z., 1997, Contacts between the populations of Mesolithic Pomerania and the Maglemosian traditions, [w:] The built environment of coast areas during the Stone Age, D. Król red., Gdańsk, s. 34–49
3. Bagniewski Z., 2001, Wczesnoholoceńskie ugrupowania mezolityczne na terenie zachodniej Polski, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 39, s. 75–94
4. David É., 2003, The contribution of a technological study of bone and antler industry for the de¬finition of the Early Maglemose Culture, [w:] «Mesolithic on the Move». Papers presented at the 6th International Conference on the Mesolithic in Europe, Stoc¬kholm, 4–8 September 2000, L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler, A. Åkerlund red., Exeter, s. 649–657
5. David É., 2004, Technologie osseuse des derniers chasseurs préhistoriques en Europe du Nord (Xe–VIIIe millénaires avant J.-C.): Le Maglemosien et les technocomplexes du Mésolithique. Ph.D. monograph, http://web.mae.uparis10.fr/recherche/mpEvaDavid.html
6. David É., 2004, Fiche Transformation des matières dures d’origine animale dans le Mésolithi¬que de l’Europe du Nord, [w:] Fiches de la Commission de Nomenclature de l’Industrie Osseuse, Cahier XI «Matières et Techniques», Industrie de l’Os Préhis¬torique, D. Ramseyer red., Paris, s. 113–149
7. David É., 2006, Contributions of the bone and antler industry for characterizing the Early Me¬solithic in Europe, [w:] After Ice Age. Settlements, subsistence and social devel¬opment in the Mesolithic of Central Europe, C.-J. Kind red., Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, z. 78, Stuttgart, s. 135–145
8. David É., 2007, Technology on bone and antler industries: a relevant methodology for charac¬terizing early post-glacial societies (9th–8th millenium BC), [w:] Bones as Tools: current methods and interpretations in worked bone studies, C. Gates St.-Pierre, R. Walker red., Oxford, BAR International Series 1622, s. 35–50
9. David É., 2007, Tracing human networks in prehistoric Baltic Europe. The informative potential of Krzyż 7 and Dąbki 9 (Poland). Preliminary results on bone and antler worked material, maszynopis przechowywany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu
10. Fiedorczuk J., Bratlund B., Kolstrup E., Schild R., 2007, Late Magdalenian feminine flint plaquettes from Poland, „Antiquity”, t. 81, s. 97–105
11. Galiński T., 1992, Mezolit Pomorza, Szczecin
12. Gumiński W., 1995, Environment, economy and habitation during the Mesolithic at Dudka, Great Masurian Lakeland, NE-Poland, „Przeglad Archeologiczny”, t. 43, s. 5–46
13. Gumiński W., Fiedorczuk J., 1989, Dudka 1, a Stone Age peat-bog site in north-eastern Poland, „Acta Archaeologica”, t. 60, s. 51–70
14. Kabaciński J., Makowiecki D., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska--Kabacińska M., 2006, Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim, [w:] Pradoli¬na Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, H. Machajewski, J. Rola red., Poznań, s. 39–43
15. Kobusiewicz M., 1999, Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań
16. Kozłowski S. K., 1972, Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa
17. Kozłowski S. K., 1989, Mesolithic in Poland. A new approach, Warszawa
18. Sørensen S. A., 1979, En ornamenteret benøkse fra Højby ved Lejre, [w:] 13 Bitrag til Roskilde by og egns historie, Roskilde, s. 57–61
19. Weninger B., Jöris O., 2004, Glacial radiocarbon calibration. The CalPal Program, [w:] Radiocarbon and archaeology. Fourth International Symposium, T. Higham, C. Bronk Ramsey, C. Owen red., Oxford
20. Weninger B., Jöris O., w druku, Towards an absolute chronology at the Middle to Upper Palaeolithic transition in western Eurasia: A new Greenland Hulu time-scale based on U/Th Ages, „Jo¬urnal of Human Evolution”
21. Weninger B., Jöris O., Danzeglocke U., 2007, Weninger, B., Jöris, O., CalPal-2007. Cologne Radiocarbon Calibration & Palaeo¬climate Research Package, http://www.calpal.de/, 21.08.2007 r

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

245

Strona końc.:

290

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49839 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji