Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Radiocarbon dating of environmental and cultural changes at the Medieval stronghold of Zawodzie (Kalisz, central Poland)

Creator:

Baranowski, Tadeusz

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 2 ; Archeologia Polski ; Datowanie radiowęglowe zmian środowiska naturalnego i kulturowego na terenie średniowiecznego grodu na Zawodziu w Kaliszu

Contributor:

Calderoni, Gilberto

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

S. 319-337 : ill. ; 25 cm ; Polish summary ; Bibliography p. 333-336

References:

1. Ahrens C., 1982, Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa, Hamburg–Altona
2. Baranowski T., 1997, Relikty drewnianego kościoła z XI w. na grodzisku w Kaliszu (Wielkopolska), [in:] Trudy VI meždunarodnogo kongressa slavânskoj arheologii, vol. 1, Problemy slavânskoj arheologii, V.V. Sedov ed., Moskva, pp. 334–341
3. Baranowski T., 1998, Gród w Kaliszu — badania, odkrycia, interpretacje, [in:] Kalisz wczesnośredniowieczny T. Baranowski ed., Kalisz 1998 , pp. 39–64
4. Baranowski T., 1998, Gród w Kaliszu, [in:] Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, katalog wystawy, Gniezno, pp. 49–56
5. Baranowski T., 2002, Najstarszy kościół kaliski, “Z otchłani wieków”, vol. 57, fasc. 1–2, pp. 20–24
6. Baranowski T., 2004, The stronghold in Kalisz, [in:] Polish lands at the turn of the first and the second millennia, P. Urbańczyk ed., Warszawa, pp. 285–304
7. Baranowski T., Gajewski L., 1991, Nowe wyniki badań archeologicznych grodziska na Zawodziu w Kaliszu, [in:] Studia Lednickie, vol. 2, Poznań–Lednica, pp. 109–115
8. Baranowski T., Gajewski L., 1996–1997, Archeologia o wczesnośredniowiecznym Kaliszu (Grodzisko na Zawodziu), “Rocznik Kaliski”, vol. 26, pp. 11–25
9. Baranowski T., Krąpiec M., 1998, Ausgrabungen auf dem frühmittelalterlichen Burgwall von Kalisz (Dendrodaten), [in:] Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel-und Osteuropa, J. Henning, A.T. Ruttkay eds, Bonn, pp. 249–256
10. Błoński M., 2000, Średniowieczne ostrogi z grodziska na Zawodziu w Kaliszu, “Archeologia Polski”, vol. 45, fasc. 1–2, pp. 53–91
11. Bronk Ramsey C., 2008, OxCal calibration program v. 4.0, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
12. Buko A., 2000, Małopolska “czeska” i Małopolska “polańska”, [in:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz ed., Kraków, pp. 153–154
13. Calderoni G., Petrone V., 1992, Department of Earth Sciences at the University of Rome, radiocarbon dates I, “Radiocarbon”, vol. 34, fasc. 1, pp. 105–113
14. Calderoni G., Turi B., 1998, Major constraints on the use of radiocarbon dating for tephrochronology, “Quaternary International”, vol. 47–48, pp. 153–159
15. Dąbrowscy I. and K., Kozłowska R., 1964, Badania archeologiczne na Zawodziu w Kaliszu w latach 1961 i 1962, “Sprawozdania Archeologiczne”, vol. 16, pp. 197–220
16. Dąbrowska I., 1960, Grodzisko na Zawodziu w Kaliszu. Pierwsze sprawozdanie z prac wykopal¬iskowych, [in:] Osiemnaście wieków Klaisza, Kalisz, vol. I, A. Gieysztor ed., pp. 29–67, 366–367, 380–381
17. Dąbrowska I., 1964, Les vestiges d’une enceinte fortifiée de Kalisz à la lumière des recherches archéologiques 1958–1960, “Archaeologia Polona”, vol. 6, pp. 246–260
18. Dąbrowska I., 1966, Wczesnośredniowieczny warsztat rogowiarsko-kamieniarski z Zawodzia w Kaliszu, “Archeologia Polski”, vol. 10, fasc. 2, pp. 713–722
19. Dąbrowska I., 1968, Badania archeologiczne na Zawodziu w latach 1961–1964, “Rocznik Kaliski”, vol. 1, pp. 350–372, 426–427, 438–439
20. Dąbrowska I., 1968, Badania archeologiczne na Zawodziu w latach 1961–1964, “Sprawozdania Archeologiczne”, vol. 19, pp. 170–176
21. Dąbrowska I., 1971, The twelth century stone and horn workshop discovered in Kalisz, Poland, [in:] Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohis-toriques, Prague, 21–27 août 1966, Praga, vol. 2, J. Filip ed., pp. 1216–1219
22. Dąbrowski K., 1962, The more significant results of archaeological research in Kalisz and its neighbourhood, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, vol. 10, fasc. 3, Ergon, pp. 487–495
23. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
24. Dąbrowski K., 1963, The application of geophysical methods to archaeological research in Poland, “Archaeometry”, vol. 6, pp. 83–88
25. Dąbrowski K., 1976, Kalisz between the tenth and thirteenth centuries, [in:] Medieval settlements: continuity and change, D.H. Sawyer ed., London, pp. 265–273
26. Dąbrowski K., Stopiński W., Stupnicka E., 1962, Początki i rozwój grodziska na Zawodziu w Kaliszu w świetle badań środowiska naturalnego, “Archeologia Polski”, vol. 7, fasc. 2, pp. 203–228
27. Dunin-Wąsowicz T., 1974, Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na Niżu Środkowoeuropejskim w XIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
28. Dzieduszyccy B. and W., 2004, Early Medieval Kruszwica, [in:] Polish lands at the turn of the first and the sec¬ond millennia, P. Urbańczyk ed., Warszawa, pp. 223–240
29. Harris E., 1979, Principles of archaeological stratigraphy, London–New York
30. Hensel W., 1959, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, vol. 3 (see under “Kalisz, Kalisz–Zawodzie”), Warszawa, pp. 14–26
31. Hensel Z., 2000, Badania materiałoznawcze ostróg średniowiecznych z Kalisza, “Archeologia Polski”, vol. 45, fasc. 1–2, pp. 93–97
32. Kara M., 2004, Archeologia o początkach państwa Piastów (wybrane zagadnienia), [in:] Kolory i struktury średniowiecza, W. Fałkowski ed., Warszawa, pp. 253–317
33. Kędzierski A., 2003, Opracowanie ceramiki z grodziska w Kaliszu na Zawodziu, typescript in the Sci¬entific Documentation and Archival Department of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa
34. Kurnatowska Z., 1999, Stan chrystianizacji Polski w czasach św. Wojciecha (w świetle źródeł archeologic¬znych [in:] Tropami świętego Wojciecha, Z. Kurnatowska ed., Prace Komisji Ar¬cheologicznej PTPN, vol. 18, Poznań, pp. 97–110
35. Kurnatowska Z., 2004, The stronghold in Giecz in the light of new and old research, [in:] Polish lands at the turn of the first and the second millennia, P. Urbańczyk ed., Warszawa, pp. 207–222
36. Lamb H.H., 1995, Climate, history and the modern world, London–New York
37. Młynarska M., Uzdowska-Szałowska T.,1960, Kalisz prémédiéval et médiéval, [in:] Les origines des villes polonaises, P. Francastel ed., Congrès et colloques II, École Pratique des Hautes Études, Paris, pp. 179–190
38. Młynarska-Kaletynowa M., 1998, Kalisz w XI–XII wieku, [in:] Kalisz wczesnośredniowieczny, T. Baranowski ed., Kalisz 1998, pp. 13–27.
39. Ortolani F. and Pagliuca S., 2003 Cyclical climatic environmental changes in the Mediterranean area (2500 BP Present day), “Pages”, vol. 11, fasc. 1, p. 15
40. Radwański K., 1970 Budowle drewniane odkryte pod poziomami romańskimi kościoła św. Wojciecha w Krakowie, “Materiały Archeologiczne”, vol. 11, pp. 7–23
41. Stupnicka E., 1998 Grodzisko na Zawodziu na tle rozwoju koryta Prosny, [in:] Kalisz wczesnośredniowieczny T. Baranowski ed., Kalisz 1998, pp. 29–38
42. Stupnicka E., Baranowski T., Bender W., 2006, Wpływ czynników klimatycznych na procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, “Archeologia Polski”, vol. 51, fasc. 1–2, pp. 93–120
43. Teske G., 1998, Wczesnośredniowieczne grodziska z okolic Kalisza. Szkic archeologiczny, [in:] Kalisz wczesnośredniowieczny T. Baranowski ed., Kalisz 1998, T. Baranowski ed., pp. 109–119
44. Teske G., 2000, Wczesnośredniowieczne grody ziemi kaliskiej, “Kronika Wielkopolski”, vol. 2 (94), pp. 35–43
45. Trawkowski S., 1962, Geneza regionu kaliskiego, [in:] Osiemnaście wieków Kalisza, Kalisz, vol. III, A. Gieysztor, K. Dąbrowski eds, pp. 7–51
46. Wąsowiczówna T., 1960, Kalisz na tle wczesnośredniowiecznej sieci drogowej, [in:] Osiemnaście wieków Kalisza, Kalisz, vol. I, A. Gieysztor ed., pp. 69–101, 367–368, 381–382
47. Zin W. and Grabski W., 1966, Wczesnośredniowieczne budowle Krakowa w świetle ostatnich badań, “Rocznik Krakowski”, vol. 38, pp. 33–73

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

319

End page:

337

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49841 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information