Object structure

Title:

Problemy badań wyrobów szklanych znanych ze stanowisk kultury łużyckiej na przykładzie pracy J.T. Matysiaka i T. Prokopa (2005)

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 2 ; Archeologia Polski ; Questions concerning research on glass products from sites of Lusatian Culture in the wake of a study by J.T. Matysiak and T. Prokop (2005)

Creator:

Purowski, Tomasz

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

P. 339-350 : il. ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 347-349

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Lusatian culture ; principles of glass product description

References:

1. Abłamowicz R., 2001, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Samborowicach, woj. śląskie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 22, s. 251–255
2. Brill R. H., 1999, Chemical analyses of early glasses, t. 2, Tables of analyses, New York
3. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
4. Dekówna M., 1996, Szkło okienne z fortu rzymskiego w Gelligaer w południowej Walii, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Ar¬cheologia 26, Archeologia szkła 7, s. 7–68
5. Dekówna M., 2005, Rozwój metod badania znalezisk szkła w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia 29, Arche¬ologia szkła 9, s. 3–40
6. Dekówna M., 2007, Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Arche¬ologicznego, na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa, [w:] Skarby wieków średnich, W. Brzeziński red., Warszawa, s. 52–87
7. Dekówna M., Szymański A., 1971, Badanie technik produkcji wczesnośredniowiecznych paciorków szklanych meto¬dami petrograficznymi, „Slavia Antiqua”, t. 18, s. 283–309
8. Durczewski D., 2005, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Spławiu w powiecie wrzesińskim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 40, s. 5–82
9. Durczewski D., Olczak J., 1966 Uwagi o technologii i pochodzeniu paciorków szklanych z grodziska kultury łu¬życkiej w Szmuszewie, pow. Wągrowiec, „ Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 17, s. 55–64
10. Frána J., Maštalka A., 1990, The neutron activation analysis, [w:] Research on glass of the Lusatian and Po¬meranian cultures in Poland, Archaeologia interregionalis, z. 12, T. Malinowski red., Słupsk, s. 37–85
11. Gackowski J., 2003, Uwagi o niektórych materiałach zabytkowych z osiedla obronnego kultury łu¬życkiej w Grodnie koło Chełmży (na podstawie wyników badań z lat 1997–2001), [w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, M. Fudziński, H. Paner red., Gdańsk, s. 79–94
12. Gawrysiak-Leszczyńska W., 2003, Jak rysować zabytki archeologiczne. Podstawowe zasady dokumentacji, Biskupin
13. Harding A., Ostoja-Zagórski J., Palmer C., Rackham J., 2004, Sobiejuchy: A fortified site of the Early Iron Age in Poland, Polskie Badania Archeologiczne, t. 35, Warsaw
14. Henderson J., 2000, The science and archaeology of materials, London–New York
15. Krzyszowski A., 2005, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Zakrzewie w powiecie sieradzkim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 40, s. 83–279
16. Kunicki-Goldfinger J., 2005, Konserwacja i badania dwóch szklanych naczyń z rzymskiego Novae, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Ar¬cheologia 19, Archeologia szkła 9, s. 269–278
17. Lasak I., 2007, Glass beads from the cemetery in Miłosławice in Silesia. Possible interpretations, [w:] Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age, J. Baron, I. Lasak red., Studia Archeologiczne 40, Wrocław, s. 141–157
18. Malinowski T., 1991, Badania przedmiotów szklanych kultury łużyckiej i kultury pomorskiej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia 18, Archeologia szkła 4, s. 31–42
19. Matysiak J. T., Prokop T., 2005, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zakrzówku Szlacheckim woj. łódzkie, Łódź
20. Olczak J., 1999, Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia 27, Archeologia szkła 8, s. 3–52
21. -, 2002, Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus reculés jusqu’au XIIIe siècle de n.è., M. Dekówna, J. Olczak red., Warszawa–Toruń
22. Purowski T., 2003, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu, Warszawa
23. Purowski T., 2007, Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian Culture stronghold in Wicina, site 1, „Archaeologia Polona”, t. 45, s. 27–34
24. Purowski T., 2007, Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 5, Zielona Góra, s. 75–172
25. Purowski T., 2008, Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi, „Archeologia Polski”, t. 53, z. 1, s. 7–24
26. Sip M., 2002, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej we Wronkach-Borku, stan. 2, Badania archeologiczne ziemi szamotulskiej, cz. 1, H. Machajewski, R. Pietrzak red., Po¬znań, s. 47–176
27. Starynowicz M., 2005, Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie, „Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 21–52
28. Stawiarska T., 1984, Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
29. Stolpiak B., 1988, Szkło w kulturze społeczeństw przeworskich Kujaw — aspekt technologiczny, [w:] Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, s. 229–265
30. Stolpiak B., 1991, Stan i perspektywy badań nad szkłem pradziejowym w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia 18, Archeologia szkła 4, s. 17–29
31. Ŝapova Û. (Szczapowa J. L.), 1973, Zasady interpretacji analiz składu szkła zabytkowego, „Archeologia Polski”, t. 18, z. 1, s. 15–72
32. Ŝapova Û. (Szczapowa J. L.), 1983, Očerki istorii drevnego steklodeliâ, Moskva
33. Turner W. E. S., 1957, Die Leistungen der alten Glasmacher und ihre Grenzen, „Glastechnische Berichte”, R. 30, z. 7, s. 257–265

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

339

End page:

350

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: