Object

Title: Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918-1939

Creator:

Śmieja, Wojciech

Date issued/created:

2011

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, PEN, Warszawa 1990, s. 47.
2. W. Broniewski, Lekka atletyka, w: tegoż Wiersze zebrane, PIW, Warszawa 1956, s. 102-103.
3. J. Czechowicz, We czterech, w: tegoż Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, s. 14.
4. S. Flukowski, Ofiarowanie, w: tegoż Dębem rosnę, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1936, s. 43.
5. K.I. Gałczyński, Wciąż uciekamy, w: tegoż Poezje, Warszawa 1979, s. 345.
6. F. Goetel, Pod znakiem faszyzmu, Warszawa 1939.
7. W. Gombrowicz, Opętani, WL, Kraków 1994, s. 18-19.
8. E. Graczyk, Strona Mysłoczy w „Opętanych” Witolda Gombrowicza, w: Ciało. Płeć. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 310.
9. J. Iwaszkiewicz, Pasje błędomierskie, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 41.
10. B. Jasieński, Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji życia, w: Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, wstęp i kom. Z. Jarosiński, wyb. i przyg. H. Zaworska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978, s.10.
11. W. Jastrzębski, Historia kultury fizycznej, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005, s. 73.
12. W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 18.
13. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2003, s. 84.
14. J. Marx, Grupa poetycka „Kwadryga”, LSW, Warszawa 1983, s. 193.
15. G.L. Mosse, Nationalism and sexuality. Respectability and abnormal sexuality in modern Europe, Howard Fertig, New York 1985, s. 124.
16. G.L. Mosse, The image of man. The creation of modern masculinity, Oxford University Press, New York–Oxford 1996, s. 44.
17. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 4: 1935-1939, cz. 2, oprac., wstęp i kom. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 20.
18. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Muza, Warszawa 2004, s. 68.
19. J. Parandowski Dysk olimpijski, w: tegoż Dzieła wybrane, t. 1, Czytelnik, Warszawa 1957, s. 445.
20. T. Peiper, Tędy, w: tegoż Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979, s. 103.
21. S. Piasecki, Ikkos i Sotion,„ABC Literacko-Artystyczne” 1933 nr 108.
22. S. Piasecki, Prosto z mostu. Wybór publicystyki literackiej, wyb. i oprac. M. Urbanowski, Arcana, Kraków 2003.
23. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, przeł. A. Kopacki, Universitas, Kraków 1999, s. 157.
24. A. Słonimski, Chore zdrowie fizyczne – czego Owens nie przeskoczy – nie gołębie, lecz kruki, w: tegoż Kroniki tygodniowe,1927-1939, wyb., wstęp i przyp. W. Kopaliński, PIW, Warszawa 1956, s. 487.
25. A. Sobański, Cywil w Berlinie, oprac., wstęp i przyp. T. Szarota, Sic!, Warszawa 2006, s. 53.
26. Z. Szymańczak, J. Hildebrant, Wychowanie obronne młodzieży przez organizacje społeczne w systemie pozamilitarnym II Rzeczypospolitej, w: Polska odrodzona w 1918 roku, red. S. Kubiak, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1990, s. 220.
27. W. Śmieja, „Dlaczego Pana powieść nie jest homoseksualna?” „Zmowa mężczyzn” Jarosława Iwaszkiewicza – próba lektury, w: tegoż Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Universitas, Kraków 2010, s. 37-60.
28. K. Wierzyński, Poezja, wyb. i posł. M. Sprusiński, WL, Kraków 1981, s. 119.
29. S.I. Witkiewicz, Narkotyki. Niemyte dusze, wstęp i oprac. A. Micińska, PIW, Warszawa 1979, s. 177-178.
30. S.I. Witkiewicz, Nienasycenie, PIW, Warszawa 1992, s. 288-289.
31. K. Wybranowski (R. Dmowski),Dziedzictwo, Nortom, Wrocław 2003, s. 42.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

28

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48077 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 25, 2014

Number of object content hits:

1 081

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65336

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information