Object structure

Title:

Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u - kobiety w historii PRL-u

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2011)

Creator:

Mrozik, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Polska Rzeczpospolita Ludowa ; historia Polski - 20 w. ; komunizm ; kobiety ; feminizm

References:

1. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Wydaw. IBL PAN, Warszawa 1996.
2. Feminizm a lewica, czyli kobiety żyją w PRL-u. Dyskusja z udziałem: Bożeny Umińskiej, Agaty Araszkiewicz, Agnieszki Graff, Teresy Oleszczuk, Kazimiery Szczuki, Kingi Dunin, „Res Publica Nowa” 2000 nr 1-2(152-153).
3. M. Fidelis, Women, communism, and industrialization in postwar Poland, Cambridge University Press, New York 2010.
4. A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Świat Literacki, Izabelin 2001.
5. D. Jarosz, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945-1957), w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. 2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Neriton, Warszawa 2009, s. 307-330.
6. D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Historia Iagellonica Kraków 2001.
7. P. Kenney, The gender of resistance in communist Poland, „The American Historical Review” 1999 vol. 104 no 2.
click here to follow the link
8. E. Kondratowicz, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980-1989. Rozmowy, Sic!, Warszawa 2001.
9. E. Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1999.
10. G. Kubica, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, WL, Kraków 2006.
11. S. Kuźma-Markowska, Why there is no gender history in Poland?, „Dialogue and Universalism” 2010 no 5-6.
12. A. Leszczyński, Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień-listopad 1981, Trio, Warszawa 2006.
13. M. Maciejewska, Aborcja w PRL-u. Ustawa o warunkach dopuszczalnościprzerywania ciąży z 1956 roku w kontekście feministycznym, w: PRL bez uprzedzeń, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2010.
14. M. Mazurek, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Trio–Europejskie Centrum Solidarności, Warszawa 2010.
15. S. Penn, Podziemie kobiet, przeł. H. Jankowska, wstęp M. Janion, Rosner i Wspólnicy, Kraków 2003.
16. Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, DiG, Warszawa 2000.
17. J. Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939, IS PAN, Warszawa 2003.
18. E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008.
19. J. W. Scott, Gender jako przydatna kategoria analizy historycznej, przeł. A. Czarnacka, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny, dostęp 30.04.2011, s. 19.
20. S. Walczewska Liga Kobiet – jedyna organizacja kobieca w PRL, „Pełnym Głosem” 1993 nr 1; http://www.efka.org.pl/?action=gl&ID=42, dostęp 18.04.2011.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

112

End page:

119

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: